logo

Тест: Членуване на прилагателни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прилагателните имена не могат да изпълняват ролята на подлога в изречението.
2
Когато прилагателните имена от м. р. ед. ч. са подлози в изречението, членуваме ги с пълен член -ят, а когато не са подлог - с кратък член -я.
3
Членовете за ж. р., ср. р. и мн. ч. на прилагателните имена са същите като при съществителните имена (-та, -то, -те).
4
Ако можем да заменим прилагателното име в изречението с думата "той", членуваме го с пълен член.
5
Ако можем да заменим прилагателното име в изречението с думата "него", членуваме го с краткия член -я.
6
С какъв член ще членуваш прилагателното "грижовен" в изречението?
  • Грижовни_ баща купува подаръци.
7
Посочи коя от думите изпълнява ролята на подлога в изречението?
  • Грижовният купува подаръци.
8
Коя от думите е прилагателно име и не е подлог в изречението?
  • Детето благодари на грижовния баща.
9
Като си помагаш с правилото за "той" и "него", открий коя от думите е подлог в изречението и членувай правилно.
  • Високи_ мъж ми даде черни_ чадър.
10
Посочи изречението, в което думите са членувани правилно.
11
От кой род и число е подлогът в изречението?
  • На Петя ѝ пречи лаещото куче на съседите.
12
Коя двойка членове се отнася за нечленуваните думи в изречението?
  • На Петя ѝ пречат постоянни_ въпроси на любопитни_ ѝ брат.
13
Свържи правилно членуваните думи в изреченията с техния род и число.
14
Прочети внимателно изреченията. Подреди изпуснатите членове по реда, в който трябва да се попълнят в нечленуваните думи.
  • Силни_ есенен вятър отрони и последни_ листа на дърветата. В близки_  парк се чуваше само звънки_ глас на рошавите врабчета.
15
Свържи нечленуваните думи в изреченията с правилния член.

Описание на теста

С онлайн теста "Членуване на подлога (прилагателни имена)" ще можеш да провериш знанията си за прилагателното име като част на речта, когато изпълнява ролята на подлог в изречението или самото то е подлог. Ще тестваш уменията си за членуване на прилагателни имена от м. р. ед. ч., когато са подлог в изречението. Ще си припомниш как се членуват прилагателни от ж. р., ср. р. и мн. ч. С онлайн теста по български език за 4. клас "Членуване на подлога (прилагателни имена) ще се упражниш да откриваш подлога с правилото за "той" и "него". Направи теста, за да имаш отлични резултати в училище. Забавлявай се докато учиш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се