Провери наученото от учениците и упражни новите знания с тестовете на Уча.се

00:00

С тестовете след всеки урок в Уча.се упражняваш и затвърждаваш новите знания на учениците. Откриваш пропуските в знанията им и преценяваш върху коя част от материала да се фокусираш.

Как е подходящо да използваш тестовете на Уча.се?

1. Направи теста след видео урока с класа и обсъдете отговорите заедно;

2. Постави индивидуални задачи от тестовете и обсъди отговорите им с всеки ученик;

3. Подбери въпроси от тестовете към различни видео уроци и ги използвай за преговор на материала;

4. Подготви учениците за предстоящо изпитване с тестовете към съответните теми;

5. Използвай въпроси и задачи от тестовете на Уча.се в твои контролни работи. Заимствай директно или промени въпросите според нивото на учениците;

6. Задай тестове от Уча.се за домашна подготовка преди контролно;

7. Тренирай ключови умения на учениците с градираните по трудност въпроси в тестовете на Уча.се:
  • Първите 5 въпроса в теста тренират умението за разпознаване – възприемане : учениците показват способността си за запомняне и възпроизвеждане на информация.
  • Въпросите от 6-и до 12-и тренират умението за разбиране – отговаряне: учениците показват способността си за разбиране на информация и използването ѝ при дискусия или отговаряне на въпроси.
  • Последните 3 въпроса, от 13-и до 15-и, тренират умението за прилагане – анализиране, или способността за натрупване на теоретични знания и прилагането им в различни ситуации.
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се