Направи атрактивен преговор с мисловните карти след всеки урок

00:00

Преговорите с мисловни карти на Уча.се представят визуално ключовите понятия от всеки урок и връзките между тях. Така учениците бързо и лесно преговарят и запаметяват най-важното от учебния материал.

Как е подходящо да използваш преговорите с мисловни карти на Уча.се?

1. Преведи учениците стъпка по стъпка през целия урок по схемата в мисловната карта.

2. Изгледай видео урок с класа и премини заедно с тях през ключовите понятия в мисловната карта.

3. Принтирай и раздай на учениците по една мисловна карта към урока, който преподаваш, за да проследят визуално това, което слушат.

4. Прожектирай мисловна карта на мултимедийния екран, който използваш. Можеш също да я използваш вместо план на урока, който преподаваш.

5. Изпрати по имейл (или предпочитания от теб канал за комуникация) на учениците си избрана от теб мисловна карта, когато работиш в дистанционна форма или асинхронно обучение. По този начин те ще се фокусират върху урока по-добре и ще проследяват връзките между новите понятия.

6. Илюстрирай причинно-следствените връзки между отделните понятия с мисловните карти по химия, биология, физика, история.

7. Използвай мисловните карти като упражнение за домашна работа към учениците. Изтегли и принтирай мисловната карта към урока. Направи своя собствена, като заимстваш цялата карта или отделни части от нея. Остави празни полета на местата на най-важните термини и възложи на своите ученици да попълнят липсващите позиции в подготвената от теб мисловна карта.

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се