Околен свят

1. клас

Първи раздел

Общество

Втори раздел

Човек

Трети раздел

Природа

Четвърти раздел

Празници

2. клас

Първи раздел

Светът около нас

Втори раздел

Безопасност

Трети раздел

Природата

Четвърти раздел

Човекът и неговото здраве

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се