Околен свят

1. клас

Първи раздел

Общество

 • 1
  Какво ще изучаваме по околен свят?
 • 2
  Моето семейство
 • 3
  Моето училище
 • 4
  Права и отговорности в училище
 • 5
  Правила за движение на улицата
 • 6
  Професии
 • 7
  Есен

Втори раздел

Човек

 • 8
  Храна и здраве. Здравословно хранене
 • 9
  Игри и здраве
 • 10
  Хигиена и здраве. За да бъдем здрави
 • 11
  Моят дневен режим
 • 12
  Зима
 • 13
  Коледа и Нова година

Трети раздел

Природа

 • 14
  Природата. Поведение сред природата
 • 15
  Части на растенията. Условия за развитие
 • 16
  Видове растения
 • 17
  Диворастящи, културни растения и билки
 • 18
  Светът на животните
 • 19
  Баба Марта. Празници и обичаи
 • 20
  Пролет

Четвърти раздел

Празници

 • 21
  Великден
 • 22
  България
 • 23
  Трети март и 24. май
 • 24
  Природни и обществени обекти по пътя от дома до училище
 • 25
  Лято

2. клас

Първи раздел

Светът около нас

 • 1
  Моето семейство и род
 • 2
  Родословно дърво
 • 3
  Моето училище
 • 4
  Животът в училище. Права и задължения
 • 5
  Моето родно селище
 • 6
  Забележителности в родното селище
 • 7
  Труд и отдих в моя роден край
 • 8
  Транспортът в родното селище
 • 9
  Живеем заедно
 • 10
  България. Нашата прекрасна родина
 • 11
  Празници. Всичко важно

Втори раздел

Безопасност

 • 12
  Деца на пътя
 • 13
  Природни бедствия
 • 14
  Предпазване от злополуки

Трети раздел

Природата

 • 15
  Природата около нас
 • 16
  Календарът. Всичко важно!
 • 17
  Сезони. Сезонни промени в природата. Част 1
 • 18
  Сезонни промени в природата. Част 2
 • 19
  Диворастящи, културни растения и билки
 • 20
  Разнообразният свят на растенията
 • 21
  Развитие на растенията
 • 22
  Стайни растения
 • 23
  Зеленчукова градина
 • 24
  Овощна градина. Всичко важно!
 • 25
  Животните около нас
 • 26
  Селскостопански животни
 • 27
  Домашни любимци
 • 28
  Заедно на екскурзия

Четвърти раздел

Човекът и неговото здраве

 • 29
  Човешкото тяло
 • 30
  Хората. Еднакви и различни
 • 31
  Нашата храна
 • 32
  Грижи за здравето
 • 33
  Човекът и природата
feedback
feedback