История11. клас

Първи раздел

Българските земи през древността

 • 1
  Древна Тракия - част 1
 • 2
  Древна Тракия - част 2
 • 3
  Древна Тракия - част 3
 • 4
  Тракийските провинции на Римската империя. Част 1
 • 5
  Тракийските провинции на Римската империя. Част 2
 • 6
  Тракийските провинции на Римската империя. Част 3

Втори раздел

Българско средновековие (681 г. – 1396 г.)

 • 7
  Произход и прародина на древните българи. Част 1
 • 8
  Произход и прародина на древните българи. Част 2
 • 9
  Произход и прародина на древните българи. Част 3
 • 10
  Светът на славяните (І – VІІ в.) - част 1
 • 11
  Светът на славяните (І – VІІ в.) - част 2
 • 12
  Раждане и укрепване на Дунавска България (681г.-803г.). Част 1
 • 13
  Раждане и укрепване на Дунавска България (681г.-803г.). Част 2
 • 14
  Възмогване и централизация на българското ханство - част 1
 • 15
  Възмогване и централизация на българското ханство - част 2
 • 16
  Покръстване на българите - част 1
 • 17
  Покръстване на българите - част 2
 • 18
  Славянизация на българското общество - част 1
 • 19
  Славянизация на българското общество - част 2
 • 20
  Цар Симеон - владетелят, който искаше да управлява в Константинопол - част 1
 • 21
  Цар Симеон - владетелят, който искаше да управлява в Константинопол - част 2
 • 22
  Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 1
 • 23
  Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил - част 2
 • 24
  Разпадане на преславското царство. Българската епопея при цар Самуил. Част 3
 • 25
  Старобългарската култура (VII- X в.). Формиране и постижения - част 1
 • 26
  Старобългарската култура (VII- X в.). Формиране и постижения - част 2
 • 27
  Старобългарската култура (VII- X в.). Формиране и постижения - част 3
 • 28
  Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 1
 • 29
  Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 2
 • 30
  Византийско владичество (1018 - 1185г.) - част 3
 • 31
  Начало на второто българско царство - част 1
 • 32
  Начало на второто българско царство - част 2
 • 33
  България отново между Рим и Константинопол. Цар Калоян (1197-1207)- част 1
 • 34
  България отново между Рим и Константинопол. Цар Калоян (1197-1207)- част 2
 • 35
  България на три морета. Цар Йоан Асен II (1218 - 1241)- част 1
 • 36
  България на три морета. Цар Йоан Асен II (1218 - 1241)- част 2
 • 37
  България на три морета. Цар Йоан Асен II (1218 - 1241)- част 3
 • 38
  Разпиляното наследство на Асеневци- част 1
 • 39
  Разпиляното наследство на Асеневци- част 2
 • 40
  Разпиляното наследство на Асеневци- част 3
 • 41
  България в навечерието на османското завоевание- част 1
 • 42
  България в навечерието на османското завоевание- част 2
 • 43
  Краят на Средновековна България- част 1
 • 44
  Краят на Средновековна България. Част 2
 • 45
  Българската средновековна култура (XI - XIVв.)- част 1
 • 46
  Българската средновековна култура (XI - XIVв.)- част 2
 • 47
  Българската средновековна култура (XI - XIVв.)- част 3
 • 48
  Същност и разпространение на богомилската ерес. Част 1
 • 49
  Същност и разпространение на богомилската ерес. Част 2
 • 50
  Българската народност през Средновековието- част 1
 • 51
  Българската народност през Средновековието- част 2

Трети раздел

Българските земи под османска власт през XV-XVII в.

 • 52
  Османската политическа система и българите. Част 1
 • 53
  Османската политическа система и българите. Част 2
 • 54
  Стопанство и стопански живот през XV-XVII в - част 1
 • 55
  Стопанство и стопански живот през XV-XVII в - част 2
 • 56
  Българското общество и неговата структура - част 1
 • 57
  Българското общество и неговата структура - част 2
 • 58
  Антиосманската съпротива на българите - част 1
 • 59
  Антиосманската съпротива на българите - част 2
 • 60
  Антиосманската съпротива на българите - част 3
 • 61
  Българската култура през XV-XVII в - част 1
 • 62
  Българската култура през XV-XVII в - част 2
 • 63
  Българската култура през XV-XVII в - част 3
 • 64
  Българските земи в контактната зона на две цивилизации - част 1
 • 65
  Българските земи в контактната зона на две цивилизации - част 2

Четвърти раздел

Българско възраждане

 • 66
  Фактори на българското възраждане - част 1
 • 67
  Фактори на българското възраждане - част 2
 • 68
  Фактори на българското възраждане - част 3
 • 69
  Раждането на българската национална идея - част 1
 • 70
  Раждането на българската национална идея - част 2
 • 71
  Българските завери от първата половина на XIX в. Част 1
 • 72
  Българските завери от първата половина на XIX в. Част 2
 • 73
  Българските завери от първата половина на XIX в. Част 3
 • 74
  Българските завери от първата половина на XIX в. Част 4
 • 75
  Стопанската инициатива на възрожденските българи - част 1
 • 76
  Стопанската инициатива на възрожденските българи - част 2
 • 77
  Стопанската инициатива на възрожденските българи - част 3
 • 78
  От килийното към модерното светско образование. Част 1
 • 79
  От килийното към модерното светско образование. Част 2
 • 80
  От килийното към модерното светско образование. Част 3
 • 81
  Българският църковен въпрос - част 1
 • 82
  Българският църковен въпрос - част 2
 • 83
  Българският църковен въпрос - част 3
 • 84
  Възрожденската култура. Част 1
 • 85
  Възрожденската култура. Част 2
 • 86
  Възрожденската култура. Част 3
 • 87
  Комитетското десетилетие. Част 1
 • 88
  Комитетското десетилетие. Част 2
 • 89
  Комитетското десетилетие. Част 3
 • 90
  Комитетското деситилетие. Част 4
 • 91
  Подготовка на българската национална революция - част 1
 • 92
  Подготовка на българската национална революция - част 2
 • 93
  Подготовка на българската национална революция - част 3
 • 94
  Национално-революционното движение 1873-1875 г - част 1
 • 95
  Национално-революционното движение 1873-1875 г - част 2
 • 96
  Национално-революционното движение 1873-1875 г - част 3
 • 97
  Априлското въстание - 1876 г - част 1
 • 98
  Априлското въстание - 1876 г - част 2
 • 99
  Априлското въстание - 1876 г - част 3
 • 100
  Освобождението на България - част 1
 • 101
  Освобождението на България - част 2
 • 102
  Освобождението на България - част 3
 • 103
  Освобождението на България - част 4

Пети раздел

От Освобождението до 9. IX. 1944

 • 104
  Полагането на основите. Част 1
 • 105
  Полагането на основите. Част 2
 • 106
  Полагането на основите. Част 3
 • 107
  Полагането на основите. Част 4
 • 108
  Начало на политическите борби - част 1
 • 109
  Начало на политическите борби - част 2
 • 110
  Начало на политическите борби - част 3
 • 111
  Начало на политическите борби - част 4
 • 112
  Другата България - част 1
 • 113
  Другата България - част 2
 • 114
  Другата България - част 3
 • 115
  Съединението - 1885 г - част 1
 • 116
  Съединението - 1885 г - част 2
 • 117
  Съединението - 1885 г - част 3
 • 118
  Войната на капитаните срещу генералите - част 1
 • 119
  Войната на капитаните срещу генералите - част 2
 • 120
  Войната на капитаните срещу генералите - част 3
 • 121
  Войната на капитаните срещу генералите - част 4
 • 122
  Българската криза. Част 1
 • 123
  Българската криза. Част 2
 • 124
  Българската криза. Част 3
 • 125
  Звездният миг на Стамболов - част 1
 • 126
  Звездният миг на Стамболов - част 2
 • 127
  Звездният миг на Стамболов - част 3
 • 128
  Звездният миг на Стамболов - част 4
 • 129
  България в края на XIX век - част 1
 • 130
  България в края на XIX век - част 2
 • 131
  България в края на XIX век - част 3
 • 132
  Българското чудо - част 1
 • 133
  Българското чудо - част 2
 • 134
  Българското чудо - част 3
 • 135
  Българското чудо - част 4
 • 136
  За освобождението на брата-роб. Първа Балканска война - част 1
 • 137
  За освобождението на брата-роб. Първа Балканска война - част 2
 • 138
  За освобождението на брата-роб. Първа Балканска война - част 3
 • 139
  За освобождението на брата-роб. Първа Балканска война - част 4
 • 140
  Престъпното безумие. Втора Балканска-Междусъюзническа война - част 1
 • 141
  Престъпното безумие. Втора Балканска-Междусъюзническа война - част 2
 • 142
  Престъпното безумие. Втора Балканска-Междусъюзническа война - част 3
 • 143
  Престъпното безумие. Втора Балканска-Междусъюзническа война - част 4
 • 144
  Дългият път към катастрофата. Първа световна война - част 1
 • 145
  Дългият път към катастрофата. Първа световна война - част 2
 • 146
  Дългият път към катастрофата. Първа световна война - част 3
 • 147
  Дългият път към катастрофата. Първа световна война - част 4
 • 148
  Дългият път към катастрофата. Първа световна война - част 5
 • 149
  Земеделският експеримент. Управление на БЗНС. Част 1
 • 150
  Земеделският експеримент. Управление на БЗНС. Част 2
 • 151
  Земеделският експеримент. Управление на БЗНС. Част 3
 • 152
  Земеделският експеримент. Управление на БЗНС. Част 4
 • 153
  Бавното възвръщане към нормите на политическия живот. Управление на Демократически сговор. Част 1
 • 154
  Бавното възвръщане към нормите на политическия живот. Управление на Демократически сговор. Част 2
 • 155
  Бавното възвръщане към нормите на политическия живот. Управление на Демократически сговор. Част 3
 • 156
  Бавното възвръщане към нормите на политическия живот. Управление на Демократически сговор. Част 4
 • 157
  Управление на Народния блок. Част 1
 • 158
  Управление на Народния блок. Част 2
 • 159
  Управление на Народния блок. Част 3
 • 160
  Управление на Народния блок. Част 4
 • 161
  Режимът на деветнайсетомайците - част 1
 • 162
  Режимът на деветнайсетомайците - част 2
 • 163
  Режимът на деветнайсетомайците - част 3
 • 164
  Пътят към новата война - част 1
 • 165
  Пътят към новата война - част 2
 • 166
  Пътят към новата война - част 3
 • 167
  Пътят към новата война - част 4
 • 168
  България през Втората световна война - част 1
 • 169
  България през Втората световна война - част 2
 • 170
  България през Втората световна война - част 3
 • 171
  България през Втората световна война - част 4
 • 172
  България през Втората световна война - част 5
 • 173
  Наченки на гражданското общество в България и неговото проявление - част 1
 • 174
  Наченки на гражданското общество в България и неговото проявление - част 2
 • 175
  Наченки на гражданското общество в България и неговото проявление - част 3
 • 176
  Наченки на гражданското общество в България и неговото проявление - част 4

Шести раздел

Към сталинизъм и обратно към демокрация

 • 177
  Годините на Народната демокрация (1944-1947) - част 1
 • 178
  Годините на Народната демокрация (1944-1947) - част 2
 • 179
  Годините на Народната демокрация (1944-1947) - част 3
 • 180
  Годините на Народната демокрация (1944-1947) - част 4
 • 181
  Годините на Народната демокрация (1944-1947) - част 5
 • 182
  Сталинизмът в България (1948-1953). Част 1
 • 183
  Сталинизмът в България (1948-1953). Част 2
 • 184
  Сталинизмът в България (1948-1953). Част 3
 • 185
  Сталинизмът в България (1948-1953). Част 4
 • 186
  Сталинизмът в България (1948-1953). Част 5
 • 187
  Умерена десталинизация (1953-1962) - част 1
 • 188
  Умерена десталинизация (1953-1962) - част 2
 • 189
  Умерена десталинизация (1953-1962) - част 3
 • 190
  Умерена десталинизация (1953-1962) - част 4
 • 191
  Умерена десталинизация (1953-1962) - част 5
 • 192
  Управление на Тодор Живков.VIII конгрес на БКП.Големите експерименти от 60-те до 80-те години на XXвек. Част 1
 • 193
  Управление на Тодор Живков.Стопанска политика.Големите експерименти от 60-те до 80-те години на XXвек. Част 2
 • 194
  Управление на Тодор Живков.Културна политика.Социалистическа конституция.Големите експерименти от 60-те до 80-те години на XXвек
 • 195
  Управление на Тодор Живков.Външна политика.Големите експерименти от 60-те до 80-те години на XXвек - част 4
 • 196
  Крахът на социализма в края на 80-те години на XXвек. Промени и дисидентски организации. Първи стъпки към демокрация - част 1
 • 197
  Крахът на социализма в края на 80-те години на XXвек. Сваляне на Тодор Живков. Първи стъпки към демокрация - част 2
 • 198
  Крахът на социализма в края на 80-те години на XXвек. Демократичната конституция. Първи стъпки към демокрация - част 3
 • 199
  Пътят на България към демокрацията. Първо правителство на СДС - част 1
 • 200
  Пътят на България към демокрацията. Правителства на Жан Виденов и протести 1997г - част 2
 • 201
  Пътят на България към демокрацията. Правителство на Иван Костов и правителство на НДСВ - част 3
 • 202
  Пътят на България към демокрацията. Тристранна коалиция и правителство на ГЕРБ - част 4
Върни се горе
feedback
feedback