Информационни технологии5. клас

Първи раздел

Компютърна система и информационни технологии

 • 1
  Въведение в информационните технологии и компютърните системи
 • 2
  Диалог на потребителите с компютърни приложения
 • 3
  Носители на информация и устройства за достъп

Втори раздел

Интернет

 • 4
  Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет
 • 5
  Електронна поща
 • 6
  Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове
 • 7
  Търсене на информация по зададена тема
 • 8
  Интернет. Обобщение

Трети раздел

Звук и видео информация

 • 9
  Работа със звукова и видеоинформация. Устройства
 • 10
  Работа със звукова и видеоинформация. Програми

Четвърти раздел

Създаване и обработка на графично изображение

 • 11
  Зареждане, обработване и запазване на графично изображение.Основни понятия
 • 12
  Зареждане, обработване и запазване на графично изображение. Графичен редактор MS Paint
 • 13
  Зареждане, обработване и запазване на графично изображение
 • 14
  Работа с цветове
 • 15
  Чертане на геометрични фигури. Копиране на части от изображение.
 • 16
  Четка и спрей за рисуване
 • 17
  Трансформации в графично изображение
 • 18
  Упражнение с Пейнт

Пети раздел

Компютърна текстообработка

 • 19
  Компютърна текстообработка
 • 20
  Въвеждане и редактиране на текст
 • 21
  Форматиране на текст. Важно въведение
 • 22
  Вмъкване и преместване на текст. Word
 • 23
  Форматиране на текст. Важно упражнение

Шести раздел

Обработка на таблични данни

 • 24
  Електронни таблици. Excel
 • 25
  Диаграма в електронна таблица. Excel

Седми раздел

Компютърна презентация

 • 26
  Компютърна презентация. PowerPoint
 • 27
  Създаване на компютърна презентация. PowerPoint
 • 28
  Дизайн на компютърна презентация. PowerPoint
 • 29
  Анимация на компютърна презентация. PowerPoint

Осми раздел

Допълнителни уроци

 • 30
  Как да учим от видео уроците по информационни технологии (ИТ)?
 • 31
  Изчертаване на криви линии
 • 32
  Чертане на геометрични фигури – упражнение
 • 33
  Копиране на текст в Word
 • 34
  Копиране и форматиране на текст. Важно упражнение
feedback
feedback