Информационни технологии5. клас

Първи раздел

Компютърна система и информационни технологии

Втори раздел

Интернет

Трети раздел

Звук и видео информация

Четвърти раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Пети раздел

Компютърна текстообработка

Шести раздел

Обработка на таблични данни

Седми раздел

Компютърна презентация

Осми раздел

Годишен преговор

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се