За учители 1-7 клас
Майсторски клас
Как да организирам ежедневието в училище като в игрите?
Направи запитване
Играта е естествен път за натрупване на знания и умения у хората. Всеки, който е играл какъвто и да е тип игра, знае колко силно мотивира натрупването на точки и минаването на следващо ниво.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво е игровизация на учебния процес;
Каква е разликата между игровизиране на учебното съдържание и игровизиране на учебния процес;
Кои са елементите на игровизацията и как да ги включиш в час;
Как се проследява процесът на игровизация в час;
Каква е ролята на учениците;
Как се планират игровизационни мисии.
Защо да участваш?
Ще изследваш различни начини за игровизиране на учебния процес;
Ще се запознаеш с разнообразни системи за проследяване;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране (игровизационна карта);
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
В края на нашата среща ще знаеш как да превърнеш учебния процес във вдъхновяваща игра за учениците.

Ние ще ти помогнем да въведеш игрови елементи в организацията на учебния процес, което ще повиши ангажираността и мотивацията на учениците и ще фокусира вниманието им.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е игровизация?
Какво включва игровизирането на учебно съдържание?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Какво включва игровизирането на учебния процес?
Кои са елементите на игровизацията?
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Системи за проследяване и награди.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Игровизационна карта – инструмент за планиране.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!