Майсторски STEM/STEAM клас
Как да прилагам проблемно-базиран подход в своята работа?
Направи запитване
Проблемно-базираното обучение е подход, при който учениците „работят“ по реални казуси и проблеми от заобикалящия ни свят. По този начин имат възможност да приложат знания от различни учебни дисциплини с цел да открият и предложат решение на конкретен проблем или загадка от „живия“ живот. При този подход учениците се стремят да създадат краен продукт, който не е зададен от преподавателя, а зависи от проучванията и изследванията им в процеса на изпълнение на поставената задача. Това води до изграждане на нагласи и умения у учениците.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво представлява проблемно-базираното обучение;
Каква е разликата между прилагане на проблемно-базиран подход и работа по проект;
Как се планира проект, който стъпва на този подход;
Кои са етапите, през които преминават учениците по време на проблемно-базирано обучение;
Какви техники и дейности са подходящи в различните етапи.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с методологията на проблемно-базираното обучение;
Ще преживееш част от дейностите, които са подходящи в различните етапи на този подход;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране;
Ще разбереш как се планира STEM/STEAM проект;
Ще се запознаеш с конкретен проект за ученици, който стъпва на проблемно-базираното обучение;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
Ние ще ти помогнем да изградиш нагласа у учениците, че в живота невинаги има правилно и грешно: един проблем може да има много възможни решения.
Какво ще получиш:
Практически насоки за планиране и провеждане на STEM уроци и проекти;
Съдействие и подкрепа от STEM ментор по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво представлява проблемно-базираното обучение (ПрБО)?
Елементи на ПрБОКои са разликите между работа по проект и прилагане на ПрБО?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
ПрБО в действие: учителите преживяват етап 1, 2 и 3.
Планиране на концепция на проект и интегриране на няколко учебни предмета (STEM/STEAM).
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
ПрБО в действие: учителите преживяват етап 4, 5, 6 и 7.
Запознаване с инструмент за планиране на STEM/STEAM проект.
Работа с бланката за планиране: обща рамка.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Работа с бланката за планиране: планиране на етапите на проекта.
Как STEM помага на образованието?
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, ориентирано към природните науки, технологиите, инженерството и математиката. То обединява отделните дисциплини в единна учебна програма, като така помага на учениците да осмислят връзките между предметите и да си отговорят на въпросите „Защо е нужно да уча това?“, „Къде ще го използвам?“.
Чрез методологията на STEM учениците активно участват във всеки урок, учат чрез преживяване и прилагат новите знания на практика. Преподаването се случва чрез групови проекти, обсъждане и решаване на реални проблеми, творчество, експерименти. Всички те развиват у учениците и умения на 21-ви век – работа в екип, научна и информационна грамотност, дигитална компетентност и други.
STEM е изцяло нов начин за преподаване и изисква нов поглед върху учебния материал и колаборация с колеги в други учебни дисциплини. С Майсторските класове на Уча.се ще си отговориш на въпроса „Как се прави на практика?“ и ще опознаеш в дълбочина процеса на планиране на STEM уроци и проекти. Ще ти помогнем да влезеш в ролята на ментор и помощник на учениците в процеса на учене и да провеждаш ангажиращи, интересни и ефективни часове, съобразени с изискванията на МОН за STEM обучение.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!