Майсторски STEM/STEAM клас
Как да използвам работата по STEM като мотивационна стратегия за учениците?
Направи запитване
Скоро всяко българско училище ще разполага със STEM кабинет, но STEM не е само оборудване и ремонтирани стаи. STEM магията произтича от учителите и техните умения да мотивират учениците и да прилагат иновативни подходи в работата си. STEM преподаването залага на интеграцията на различни учебни предмети, докато стимулира учениците да търсят отговори на големи въпроси от реалния живот чрез изследване и експерименти. STEM преподаването създава условия за автентично учене, което е пряко свързано с повишаване на мотивацията на учащите.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво представлява STEM и кои са плюсовете на този подход;
Каква е разликата между STEM И традиционния начин на преподаване;
Каква е връзката между STEM, автентично учене и мотивация;
Как се изгражда у учениците вътрешна и външна мотивация за учене;
Как се формира културата на STEM преживявания;
Кои са основните елементи от STEM културата.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно със същността на STEM преподаването;
Ще преживееш част от дейностите, които са подходящи в различните етапи на този подход;
Ще разбереш защо STEM преподаването е тясно свързано с вътрешната мотивация за учене;
Ще разбереш каква е същността на автентичното учене;
Ще се запознаеш с инструменти за нормиране на STEM преподаването;
Ще се запознаеш с ключови елементи при нормирането на STEM културата - работа в екип, обратна връзка, рефлексия.
Ние ще ти помогнем да приложиш STEM подход в преподаването си, докато изграждаш вътрешната мотивация на учениците.
Какво ще получиш:
Практически насоки за планиране и провеждане на STEM уроци и проекти;
Съдействие и подкрепа от STEM ментор по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е STEM подход?
Кои са разликите между STEM и традиционния начин на преподаване?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Вътрешна и външна мотивация.
Какво е автентично учене и каква е връзката му с вътрешната мотивация и STEM подхода?
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Как да нормираме STEM уроците?
Работа в екип.
Обратна връзка.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Как да нормираме STEM уроците?
Рефлексия.
Фокус върху рефлексията като инструмент за задълбочено учене и мотивация на учениците.
Как STEM помага на образованието?
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, ориентирано към природните науки, технологиите, инженерството и математиката. То обединява отделните дисциплини в единна учебна програма, като така помага на учениците да осмислят връзките между предметите и да си отговорят на въпросите „Защо е нужно да уча това?“, „Къде ще го използвам?“.
Чрез методологията на STEM учениците активно участват във всеки урок, учат чрез преживяване и прилагат новите знания на практика. Преподаването се случва чрез групови проекти, обсъждане и решаване на реални проблеми, творчество, експерименти. Всички те развиват у учениците и умения на 21-ви век – работа в екип, научна и информационна грамотност, дигитална компетентност и други.
STEM е изцяло нов начин за преподаване и изисква нов поглед върху учебния материал и колаборация с колеги в други учебни дисциплини. С Майсторските класове на Уча.се ще си отговориш на въпроса „Как се прави на практика?“ и ще опознаеш в дълбочина процеса на планиране на STEM уроци и проекти. Ще ти помогнем да влезеш в ролята на ментор и помощник на учениците в процеса на учене и да провеждаш ангажиращи, интересни и ефективни часове, съобразени с изискванията на МОН за STEM обучение.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!