Майсторски STEM/STEAM клас
Как да прилагам изследователски подход в своята работа?
Направи запитване
Изследователският подход може да се прилага в разнообразни дейности, задачи и проекти, в които участват учениците. Създаването на уроци, в които е застъпен този подход, води до повишаване на мотивацията на учениците, развиване на умения и прилагането им на практика. Този подход дава възможност на учениците да се превърнат в активни участници в своето обучение, като учат за света около себе си чрез интересни, забавни и практически изследователски задачи.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво представлява изследователският подход;
Как се прилага в час;
Как се планира изследователска задача;
Кои са етапите, през които преминават учениците по време на изпълнение на изследователска задача;
Какви дейности и техники са подходящи в различните етапи.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с методологията на изследователския подход;
Ще преживееш част от дейностите, които са подходящи в различните етапи на този подход;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране на изследователска задача;
Ще разбереш как се планира STEM/STEAM изследователска задача;
Ще разгледаш конкретен пример на изследователска задача;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
Ние ще ти помогнем да превърнеш своите ученици в активни участници в обучението им, като им помогнеш да учат за света около себе си чрез интересни, забавни и практически задачи.
Какво ще получиш:
Практически насоки за планиране и провеждане на STEM уроци и проекти;
Съдействие и подкрепа от STEM ментор по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво представлява изследователският подход (ИП)?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Как се планира изследователска задача?
Работа с инструмент за планиране.
Етапи на ИП: дейности и техники по време на етап 1.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Нива на запитване.
Етапи на ИП: дейности и техники по време на етап 2 и етап 3.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Етапи на ИП: дейности и техники по време на етап 4 и етап 5.
Роля на учителя.
Как STEM помага на образованието?
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, ориентирано към природните науки, технологиите, инженерството и математиката. То обединява отделните дисциплини в единна учебна програма, като така помага на учениците да осмислят връзките между предметите и да си отговорят на въпросите „Защо е нужно да уча това?“, „Къде ще го използвам?“.
Чрез методологията на STEM учениците активно участват във всеки урок, учат чрез преживяване и прилагат новите знания на практика. Преподаването се случва чрез групови проекти, обсъждане и решаване на реални проблеми, творчество, експерименти. Всички те развиват у учениците и умения на 21-ви век – работа в екип, научна и информационна грамотност, дигитална компетентност и други.
STEM е изцяло нов начин за преподаване и изисква нов поглед върху учебния материал и колаборация с колеги в други учебни дисциплини. С Майсторските класове на Уча.се ще си отговориш на въпроса „Как се прави на практика?“ и ще опознаеш в дълбочина процеса на планиране на STEM уроци и проекти. Ще ти помогнем да влезеш в ролята на ментор и помощник на учениците в процеса на учене и да провеждаш ангажиращи, интересни и ефективни часове, съобразени с изискванията на МОН за STEM обучение.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!