Майсторски STEM/STEAM клас
Как да създавам интегрирани уроци?
Направи запитване
Една от основните тенденции в съвременното развитие на науката е интеграцията на научните знания. Тя намира своето естествено отражение в образованието. През последните няколко години т.нар. STEM/STEAM преподаване навлезе със смели стъпки в нашите класни стаи, което наложи да се заговори именно за интегриране на учебното съдържание във вдъхновяващи, практично ориентирани и интересни за учениците уроци. Предизвикателството на това, да откриеш допирни точки между предмети, които на пръв поглед са много различни и да обвържеш тези допирни точки в мотивираща и ангажираща за учениците задача за изследване, е в основата на темата за интегрираните уроци.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво означава „интеграция на учебно съдържание”. Кои са нивата на интеграция на учебното съдържание;
През какви стъпки преминава планирането на един интегриран урок;
Как се заражда идеята за тема на интегриран урок, как се избират предметите, които да бъдат интегрирани и как се обвързват в едно общо „проучвателско предизвикателство”;
Кои са основните неща, които трябва да обмисли всеки един учител, при планирането на интегриран урок;
Какви техники и дейности са подходящи при реализирането на интегрирани уроци.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с методологията на планирането на интегрирани уроци;
Ще получиш отговор на въпроса „Как се прави на практика?”;
Ще преживееш създаването на своя първи интегриран урок;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране;
Ще се запознаеш с конкретен проект за ученици, който стъпва на идеята за интегрирано учебно съдържание;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
Какво ще получиш:
Практически насоки за планиране и провеждане на STEM уроци и проекти;
Съдействие и подкрепа от STEM ментор по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е STEM/STEAM и как се прилага на практика?
Какво означава „интегриране на учебното съдържание” и кои са нивата на интеграция, с които мога да работя?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Как да организирам STEM/STEAM преподаване на интегриран урок в моята класна стая?
Как изглежда един интегриран урок на практика?
Представяне на бланка за планиране.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Първи стъпки в планирането: зараждане на идеята за интегриран урок.
Генериране на идеи за интегрирани уроци.
Как се поставя „проучвателско предизвикателство”?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Работа с бланката за планиране: особености при планирането и конкретна практическа задача.
Уча.се дава обратна връзка върху задачи, планирани от учителите в групата.
Как STEM помага на образованието?
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, ориентирано към природните науки, технологиите, инженерството и математиката. То обединява отделните дисциплини в единна учебна програма, като така помага на учениците да осмислят връзките между предметите и да си отговорят на въпросите „Защо е нужно да уча това?“, „Къде ще го използвам?“.
Чрез методологията на STEM учениците активно участват във всеки урок, учат чрез преживяване и прилагат новите знания на практика. Преподаването се случва чрез групови проекти, обсъждане и решаване на реални проблеми, творчество, експерименти. Всички те развиват у учениците и умения на 21-ви век – работа в екип, научна и информационна грамотност, дигитална компетентност и други.
STEM е изцяло нов начин за преподаване и изисква нов поглед върху учебния материал и колаборация с колеги в други учебни дисциплини. С Майсторските класове на Уча.се ще си отговориш на въпроса „Как се прави на практика?“ и ще опознаеш в дълбочина процеса на планиране на STEM уроци и проекти. Ще ти помогнем да влезеш в ролята на ментор и помощник на учениците в процеса на учене и да провеждаш ангажиращи, интересни и ефективни часове, съобразени с изискванията на МОН за STEM обучение.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!