Майсторски STEM/STEAM клас
Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в училище
Направи запитване
Дизайн мисленето е иновативен подход и метод за решаване на проблеми на локално и глобално ниво. Включва съпричастност към тези, за които се създава дадено решение. Чрез структуриран процес децата имат възможност да развият емпатия към човека, да вникнат в неговите нужди и в контекста на проблема, да подбират и тестват своите идеи преди тяхното имплементиране. Дизайн мисленето развива множество умения у децата като емпатия, планиране, работа в екип, решаване на конфликти, комуникация и други.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво представлява дизайн мисленето;
Каква е разликата между прилагане на дизайн мислене и на традиционния начин за решаване на проблеми;
Как се прилага в час този подход;
Кои са етапите, през които преминават учениците;
Как се планира дизайн кауза;
Как се интегрира предметно знание в дизайн кауза.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с методологията на този подход;
Ще преживееш етапите, през които преминават учениците;
Ще получиш инструмент за планиране на дизайн кауза;
Ще разбереш как се планира STEM/STEAM дизайн кауза;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
Ние ще ти помогнем успешно да използваш дизайн мислене в учебния процес.
Какво ще получиш:
Практически насоки за планиране и провеждане на STEM уроци и проекти;
Съдействие и подкрепа от STEM ментор по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е „дизайн мислене“?
Каква е разликата между дизайн мислене и традиционния начин за решаване на проблем?
Кои са етапите, през които преминава дизайн процесът?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Кои са особеностите на етап 1 – „Емпатия“, в дизайн процеса?
Кои са особеностите на етап 2 –„Дефиниране на проблем“, в дизайн процеса?
Подходящи дейности за етап 1 и етап 2.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Кои са особеностите на етап 3 – „Генериране на идеи“, в дизайн процеса?
Кои са особеностите на етап 4 – „Онагледяване на идеята“, в дизайн процеса?
Подходящи дейности и техники за етап 3 и етап 4.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Подходящи дейности и техники по време на етап 5 – „Тестване на идеята“.
Инструмент за планиране на дизайн кауза.
Как STEM помага на образованието?
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, ориентирано към природните науки, технологиите, инженерството и математиката. То обединява отделните дисциплини в единна учебна програма, като така помага на учениците да осмислят връзките между предметите и да си отговорят на въпросите „Защо е нужно да уча това?“, „Къде ще го използвам?“.
Чрез методологията на STEM учениците активно участват във всеки урок, учат чрез преживяване и прилагат новите знания на практика. Преподаването се случва чрез групови проекти, обсъждане и решаване на реални проблеми, творчество, експерименти. Всички те развиват у учениците и умения на 21-ви век – работа в екип, научна и информационна грамотност, дигитална компетентност и други.
STEM е изцяло нов начин за преподаване и изисква нов поглед върху учебния материал и колаборация с колеги в други учебни дисциплини. С Майсторските класове на Уча.се ще си отговориш на въпроса „Как се прави на практика?“ и ще опознаеш в дълбочина процеса на планиране на STEM уроци и проекти. Ще ти помогнем да влезеш в ролята на ментор и помощник на учениците в процеса на учене и да провеждаш ангажиращи, интересни и ефективни часове, съобразени с изискванията на МОН за STEM обучение.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!