За учители 1-7 клас
Майсторски клас
Как да направя уроците разбираеми и мотивиращи за учениците?
Направи запитване
Създаването на разбираеми и мотивиращи уроци за учениците е често срещано предизвикателство в работата на учителя. Всеки ученик има своите интереси и потребности и често е необходимо учителят да прилага диференциация. Как да създадем интересни, разнообразни и ангажиращи уроци за своите ученици, отчитайки спецификите на децата?
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво мотивира и ангажира учениците в клас;
Как се планира и провежда ролева игра, в която е включено учебно съдържание;
Кои са плюсовете и минусите на ролевата игра. Как се провежда рефлексия след ролева игра и защо да го правим;
Какви са принципите на диференциация на обучението;
Какви дейности за аудиали, визуали и кинестетици можем да включим в урока;
Как се планира урок, който отчита специфичните особености на учениците, а учебното съдържание се поднася по разбираем и атрактивен начин.
Защо да участваш?
Ще преживееш част от посочените методи по време на срещата ни;
Ще откриеш техните характеристики и ще ги анализираш;
Ще получиш идеи за планиране на разнообразни дейности за учениците;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
В края на нашата среща ще можеш да избереш най-подходящите методи за своята класна стая. Ние ще ти помогнем да превърнеш своите ученици в активни участници в обучението им, като им помогнеш да учат за света около себе си чрез интересни, забавни и практични задачи.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво означава разбираеми и мотивиращи уроци?
Какво мотивира учениците?
Какво представлява универсалният дизайн на учене?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Учене чрез преживяване на различните стилове учене.
Дейности за визуали, аудиали и кинестетици.
Запознаване с различни принципи за диференциация на обучението.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Как се планира урок, в който има дейности за аудиали, визуали и кинестетици?
Представяне на примерно попълнена бланка на урок.
Планиране на урок с подходящи дейности за 3-те типа ученици.
Запознаване с различни възможности за диференциация в класната стая.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Специфики на ролевата игра.
Как се планират ролеви игри, отразяващи учебното съдържание?
Представяне на бланка за планиране на ролева игра.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!