Майсторски клас
Как да прилагам модела на обърната класна стая като форма на хибридно обучение?
Направи запитване
В своята работа всеки учител иска да даде максимума на своите ученици – да ги подкрепя по пътя на знанието, да ги направи активни и отговорни за тяхното обучение и да им покаже връзката между това, което се учи в училище, и реалния живот. Често обаче, притиснат между учебното съдържание за „преподаване“ и времетраенето на учебните часове, учителят страда от липса на време, за да изпълни всички свои мисии в класната стая. Как да оптимизираме учебното време така, че да ни стига за всичко?
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Как да прилагаш обърната класна стая;
Каква е добавената стойност за учениците;
Как се прилага на практика този метод;
Какви дейности са подходящи при прилагането на обърната класна стая;
Какви техники можеш да използваш в час;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с метода на обърнатата класна стая;
Ще получиш отговор на въпроса „Как се прави на практика?“;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране, чрез който ще оптимизираш и синтезираш своите идеи при „обръщането“ на класната стая.
Ние ще ти помогнем да освободиш време в часа, за да можеш да придадеш реален контекст на обучението в класната стая, а учениците да имат възможност сами да градят своето собствено познание съобразно своя стил и нужди.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Моделът на обърнатата класна стая като мотивационна стратегия.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Практически насоки за „обръщане“ на класната стая и запознаване с инструмент за планиране.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Планиране на учебното съдържание „за домашно“.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Практически насоки за дейности за изпълнение в клас.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!