Интензивен курс
Blended learning – как да смесвам дигитални технологии и традиционни подходи в своята работа?
Направи запитване
Този интензивен курс ще те преведе през процеса на планиране и подготовка на разнообразни уроци, базирани на активното използване на дигиталните технологии и традиционното преподаване, смесени („бленд-нати“) в рамките на един учебен час. В рамките на курса ще се запознаеш с основните принципи на blended learning, както и кои са най-често прилаганите техники и инструменти за смесване на дигитални технологии и традиционни подходи в преподаването. Ще разгледаш и различни начини за използване на ресурсите на Уча.се при прилагане на blended learning в час.
По време на Интензивния курс ще разгледаш:
Какво представлява blended learning и кои са основните техники при прилагането му на практика;
Разнообразни идеи за прилагане на подхода, всяка от които може да бъде адаптирана към различна възрастова група ученици, както и към различен предмет;
Как да прилагаш blended learning чрез:
•  Използване на видеоклипове;
 Геймификация и проектни задачи;
 Провеждане на дискусии и работа върху конкретни задачи в „онлайн лаборатории“;
•  Ротация и работа на различни станции.
Ще се запознаеш с конкретни примери на планирани уроци и ще получиш инструмент за планиране, който да ползваш в своята работа с ученици.
Какво ще получиш:
Ценни практически съвети от обучителя;
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Достъп до материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Сертификат за участие.
3 астрономически часа
Онлайн, през платформата Google Meet
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!