Майсторски клас
Как да използвам коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда?
Направи запитване
Коучинг подходът все повече набира популярност в сферата на образованието. Благодарение на него спомагаме за разкриване на по-високо ниво на реализация на потенциала и повишена мотивация у учениците.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво е коучинг;
Разлика между коучинг и други подходи, които са широко разпространени;
Основните ключови коучинг умения, които могат да подпомогнат работата ти;
Какви са разнообразните възможности за приложение на коучинг и как да си партнираш с колегите в това начинание;
Как да планираш коучинг дейности, които да прилагаш в класната стая.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш с нов подход, който ще спомогне за повишаване на ангажираността и мотивацията на учениците;
Ще разбереш как едновременно да преподаваш учебно съдържание и същевременно да подкрепяш учениците в личностното им израстване;
Ще се запознаеш и изпробваш набор от инструменти за прилагане на коучинг подход;
Ще имаш възможност да планираш съвместно с колеги стратегия за прилагане на коучинг в класната стая.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е коучинг и защо да го използваме?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Ключови коучинг умения и разлики с други подходи.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Коучинг в училище - разнообразие от възможности за приложение.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Инструмент за планиране на прилагането на коучинг в класната стая.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!