Майсторски клас
Как да намаля агресията в училище чрез емоционална интелигентност?
Направи запитване
Емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции. Наличието на високи нива на агресия в училище е пряко свързано с липсата на добре развита емоционална интелигентност у учениците.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво е агресия и винаги ли е нещо лошо;
Какво е емоционална интелигентност;
Какви са начините за справяне с агресията чрез развиване на емоционална интелигентност (ЕИ);
Кои са проявленията на емоционалната интелигентност;
Чрез какви дейности се развива емоционалната интелигентност в час;
Как да запознаем учениците с темата за ЕИ;
Как да се справиш с конфликтна ситуация, без да има губеща страна.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с умението емоционална интелигентност;
Ще разгледаш неговите прояви у учениците;
Ще се запознаеш с разнообразни дейности за развиване на ЕИ у учениците и как да проследяваш нивото на владеене на умението;
Ще получиш готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици.
В края на срещата ни ще знаеш алгоритъм за развиване на емоционална интелигентност у учениците. Ние ще ти помогнем да развиеш позитивна самооценка у своите ученици, способност да се справят с негативни преживявания и конфликти, умение да познават и изразяват собствените си чувства, както и да уважават тези на околните.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Агресия – винаги ли е нещо лошо?
Какво е емоционална интелигентност (ЕИ)?
Кои са нейните проявления?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Кои са елементите на емоционалната интелигентност?
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Как да запознаем учениците с темата за емоционалната интелигентност?
Техники и дейности за развиване на ЕИ в час.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Справяне с конфликтни ситуации без губеща страна.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!