Майсторски STEM/STEAM клас
Как да прилагам проектно-базиран подход в своята работа?
Направи запитване
Проектно-базираното обучение е иновативен подход, който ангажира, вдъхновява и мотивира децата да участват активно в учебния процес. Това е подход, при който децата прилагат на практика своите знания и развиват ключови умения. Чрез прилагане на този метод децата имат възможност да работят по значима проектна задача, да експериментират и създават краен продукт, чрез който да демонстрират усвоените знания и умения.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво представлява проектно-базираното обучение и кои са неговите елементи;
Каква е разликата между прилагане на проектно-базиран подход и работа по проект;
Как се планира проект (поредица от дейности за децата), който стъпва на този подход;
Кои са етапите, през които преминават децата по време на проектно-базирано обучение;
Какви техники и дейности са подходящи в различните етапи.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с методологията на проектно-базираното обучение;
Ще получиш отговор на въпроса „Как се прави на практика?”;
Ще преживееш част от дейностите, които са подходящи в различните етапи на този подход;
Ще се запознаеш с инструмент за планиране;
Ще се запознаеш с конкретен проект за децата, който стъпва на проектно-базираното обучение;
Ще планираш проектна задача за децата.
Ние ще ти помогнем да приложиш проектно-базирано обучение в своята практика и чрез преживяване да достигнеш до същността на планирането и създаването на подходящи проектни задачи за децата от твоята група.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво представлява проектно-базираното обучение (ПБО)?
Кои са елементите на ПБО?
Кои са разликите между работа по проект и прилагане на ПБО?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Как се прави на практика?
Представяне на бланка за планиране.
Работа с бланката за планиране – практическа задача.
Представяне на планиран примерен проект.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Планиране на етапите на ПБО, през които преминават децата.
Работа с бланката за планиране – практическа задача.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Работа с бланката за планиране: финален етап на проектната задача.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!