Майсторски клас
Как да се справя със стреса в детската градина?
Направи запитване
Темата за справянето със стреса на работното място на учителя е колкото банална и отдавна позната, толкова и пренебрегвана и неглижирана. Всички знаем, че работата на един учител е съпроводена с поемането на много отговорности, очаквания и изисквания. Всичко това, съчетано с ежедневното справяне с десетки предизвикателни ситуации, възникващи в общуването между децата, неминуемо причинява огромен стрес и напрежение. Всеки реагира на стреса по различен начин и всеки намира различни пътища за намаляване на щетите, които той причинява. Същевременно е изключително важно да имаме ефективни техники и стратегии, които да прилагаме в посока справяне и превенция на стрес.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво е стрес и професионално прегаряне;
През какви фази преминава човек, преди да достигне до професионално прегаряне;
Какви техники и практики понижават стреса в някои от най-честите ситуации, в които е поставен учителят;
Как да се справим в ситуации на стрес, чрез изграждане на конкретни техники и стратегии;
Каква е ролята на личната грижа в превенцията на стрес;
Защо е важно да отделяме време за тиймбилдинг и екипни дейности.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш с различни начини за справяне в стресови ситуации и състояния;
Ще имаш осигурена среда за рефлексия и осмисляне на ключовите фактори за стрес и професионално прегаряне;
Ще изработиш конкретни стъпки, които да прилагаш за превенция и справяне със стреса;
Ще прекараш време със своите колеги в неформална среда, изграждайки екипни взаимоотношения.
Ние ще ти помогнем да си спокоен и уверен в посока превенция и справяне със стрес и професионално прегаряне.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Какво е стрес и дистрес?
Фази на стреса.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Основни източници на стрес.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Стратегии и техники за справяне със стрес и превенция на професионално прегаряне.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Екипната работа като инструмент за превенция на професионално прегаряне и стрес.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!