Майсторски клас
Как да използвам сензорно-интегративни занимания за ранно детско развитие в своята практика?
Направи запитване
Първите години от живота на едно дете са периодът на интензивно развитие, натрупване на нови знания и умения и откриване на малката нова личност в света. Често, когато говорим за теми като ранно детско развитие, сензорна интеграция, работа в сензорна стая, те се свързват основно с работата по приобщаване на деца със специални образователни потребности. В действителност сензорните занимания и целенасочената работа за неврологичното и двигателното развитие са необходими и полезни за всяко дете.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Каква е важността на вродените рефлекси при децата;
Какви проблеми могат да последват, когато не бъдат правилно интегрирани и „израснати“;
Примери за развиващи игри, дейности и техники, които можеш да прилагаш в ежедневието си с децата, за да работиш за правилната интеграция на вродените рефлекси;
Как да планираш подходящи занимания за интегриране на рефлексите.
Защо да участваш?
Ще разгледаш някои от основните предизвикателства в поведението и обучението на деца, които имат сензорни затруднения;
Ще получиш идеи и насоки как да бъдат адресирани тези предизвикателства;
Ще се запознаеш с конкретни техники и практики за планиране и реализиране на сензорни занимания, дейности и активности, с които да подпомагаш пълноценното развитие на децата от своите групи.
Ние ще ти покажем как с подръчни материали и малко въображение може да превърнеш всяка стая в сензорна стая, подходяща за работа с всички деца.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Проблемно поведение при децата.
Какво е сензорна интеграция и сензорно-интегративна дисфункция?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Как да направим сензорните занимания част от ежедневието на децата?
Как можем да превърнем всяка стая в сензорна стая?
Примери за развиващи игри и сензорно-интегративни занимания.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Примитивни рефлекси – проблеми при неправилното им интегриране у децата.
Как да планирам подходящи занимания за интегриране на рефлексите?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Планиране на сензорно-интегративни занимания и дейности за интегриране на рефлекси.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!