Майсторски клас
Как да намаля агресията в детската градина чрез емоционална интелигентност?
Направи запитване
Емоционалната интелигентност е способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции. Наличието на високи нива на агресия е пряко свързано с липсата на добре развита емоционална интелигентност у децата.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Какво е агресия и винаги ли е нещо лошо;
Какво е емоционална интелигентност (ЕИ);
Къде се крие разковничето на агресивното поведение и как да му противодействаш с ЕИ;
Как да запознаеш децата с темата за ЕИ;
Как да развиваш емоционална интелигентност в педагогическите ситуации чрез изучаване на конкретни примери;
Как да използваш драматизация и ролеви игри за справяне с конфликтни ситуации между децата в групата.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с умението емоционална интелигентност, нейните прояви у децата;
Ще се запознаеш с различни техники за развиване на емпатия, себепознание и саморегулация у децата;
Ще изследваш разнообразни примери и добри практики.
В края на срещата ни ще знаеш алгоритъм за развиване на емоционална интелигентност у децата. Ние ще ти помогнем да развиеш позитивна самооценка у децата, способност да се справят с негативни преживявания и конфликти, умение да познават и изразяват собствените си чувства, както и да уважават тези на околните.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Агресия – винаги ли е нещо лошо?
Какво е емоционална интелигентност (ЕИ)?
Кои са нейните проявления?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Къде се крие разковничето на агресивното поведение и как да му противодействаме с ЕИ?
Конкретни дейности за развиване на емпатия, себепознание и саморегулация у децата.
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Как да развивам емоционална интелигентност в педагогическите ситуации?
Разглеждане на примери и дейности за развиване на ЕИ.
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Как да използвам драматизация и ролеви игри за справяне с конфликтни ситуации между децата в групата?
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!