Майсторски клас
Как да развиваме умения на 21. век у децата?
Направи запитване
Развиването на умения и нагласи у децата е процес, който изисква специално внимание. Компетенциите, които ще ти покажем как да развиваш у децата, са:
Четивна грамотност;
Критично мислене;
Работа в екип;
Eмоционалност интелигентност;
Креативност;
Kомуникативни умения;
Научна грамотност;
Математическа грамотност.
По време на Майсторския клас ще разгледаш:
Кои са уменията на 21. век;
Кои са техните проявления у децата;
Как се развиват целенасочено и фокусирано умения у децата;
Как се развиват умения по време на педагогическа ситуация;
Как се развиват умения извън педагогическа ситуация;
Как се проследява овладяването на умение;
Инструмент за проследяване на усвоеното умение – критериална матрица.
Защо да участваш?
Ще се запознаеш подробно с алгоритъм за фокусирано и целенасочено развиване на умения у децата;
Ще разбереш чрез какви дейности може да развиваш конкретно умение в педагогическа ситуация и извън педагогическа ситуация;
Ще научиш как да определяш нивото на владеене на конкретно умение у децата.
В края на срещата ни ще знаеш алгоритъм за развиване на умения у децата, който ще ти помогне при прилагането на компетентностен подход в образованието. Чрез фокусираното развиване на тези умения ние ще ти помогнем да подготвиш децата да бъдат успешни в своята реализация.
Какво ще получиш?
Съдействие и подкрепа по време на цялостното участие;
Подробна индивидуална обратна връзка с насоки за интегриране на наученото по време на обучението в своята практика;
Достъп до допълнителни материали и ресурси, които да ползваш в своята работа;
Готови разработени примери, които можеш да реализираш със своите ученици;
Сертификат за участие;
Удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Етапи на обучение
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа/ четеш статии
• Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Модул 1.
Самостоятелна подготовка
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Гледаш видеа / четеш статии • Попълваш въпросник
4 учебни часа
Модул 3.
Прилагане в практиката
Провеждане:
дистанционно и самостоятелно
Дейности:
• Планираш дейност, която да приложиш в своята практика
4 учебни часа
Програма
Модул 2. Съвместна работа с обучител
Сесия 1
Кои са уменията на 21. век? 
15 мин
Кафе пауза
Сесия 2
Кои са техните проявления у децата?
Как да ги разпознаем?
Как да развиваме фокусирано избрано умение по време на педагогическа ситуация?
45 мин
Обедна почивка
Сесия 3
Как да развиваме фокусирано избрано умение извън педагогическа ситуация?
15 мин
Кафе пауза
Сесия 4
Проследяване на усвоените от децата умения.
Представяне и работа с инструмент за проследяване – критериална матрица.
Направи запитване
Може би търсиш нещо друго?
Разгледай останалите обучения,
които предлагаме!