Математика - защо ни е необходима и какво трябва да знаем за нея

Математика – защо трябва да я учим и основни характеристики

Математика - когато човек чуе тази, си представя числа. И най-просто казано, той е прав, защото математиката е наука, занимаваща се с числа. Тя борави с количествени отношения, времето и пространството, различни строежи и структури. Като цяло се смята за точна наука, което много помага на хората с рационално мислене.

Що се отнася до нейната приложимост, откриваме я в почти всички аспекти на живота. Архитектите я използват, за да строят сгради, търговците – да продават стоките и услугите си, технолозите – да развиват и предоставят различни нови технологии, научните работници от сферата на химията и физиката – да правят нови открития с цел подобряване живота на човека.

На практика в ежедневието си всеки от нас използва познанията си по математика, най- малкото за да направи разбор на доходите и разходите си. Ето защо е добре да имаме добри основни знания по математика.

Събирането се учи в първи клас, но за позабравилите основните понятия при него, предлагаме следния видео урок за събираемо, събираемо, сбор.

математика

Сред останалите прости действия, които се извършват по математика, са изваждане, умножение и деление. Те не представляват особена трудност, защото следват стриктни правила, които лесно се усвояват.

Интересно предизвикателство предоставя степенуването. То използва в своята същност умножение на едно и също число няколко пъти, като нагледно обяснения може да откриете в този видео урок по математика за 6 клас.

Следващото ниво в математиката въвлича участието както на положителни, така и на отрицателни числа и общото им название – рационални числа.

От училище знаем още, че един от трудните дялове на математиката е геометрията, която се занимава с фигури. Най-популярните са триъгълник, кръг и квадрат, като задачите с тях обикновена търсят обиколка, лице или страна. Хубавото е, че с помощта на набор от формули тези задачи намират бързо и лесно решение.

математика

Положението става малко по-интересно при по-сложните фигури с много страни. Във видео урока за правилния многоъгълник, например, може не само да научите основна информация за тази фигура, но и да осъзнаете колко лесно се решават задачите с нея, особено с наличието на окръжност.

Може би най-сложната част от изучаваната в училище математиката е свързана с тригонометрията. Ако винаги ви е било трудно да разберете синус и косинус и все още се чудите как може да прилагате тригонометричните функции в живота, всичко ще ви стане ясно с видео урока за Тригонометрични функции, разработен на разбираем и интересен език.