new-logo

Тест: Ненаситени въглеводороди

Тест

Онлайн тест за по химия за 8. клас на тема ”Ненаситени въглерводороди”, с който ще си припомниш какво наричаме ненаситени въглеводороди. Ще преговорим по-важните им химични свойства - горене, присъединяване на водород, полимеризация. Ако не помниш за какво се използват ненаситените въглеводороди и техните производни, то този тест ще ти помогне да затвърдиш знанията си и да се подготвиш отлично за предстоящото ти изпитване. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Оксиженът е средство за рязане и заваряване на метали. При работа на оксижена гори газът:
2
Ненаситените въглеводороди подобно на алканите горят в кислородна среда. При взаимодействието им с кислород се получават въглероден диоксид и вода.
3
Разберете какво пише в учебника по химия на Петър като попълните празните думи, символи и знаци.
  • За думите използвайте кирилица, за знаците - латиница, а за цифрите- арабски цифри.
4
В кой ред и двата въглеводорода са ненаситени?
5
Етенът може да полимеризира при специални условия като се получава:
6
Полиетиленът се използва за производството на:
7
За разлика от алканите, ненаситените въглеводороди могат да взаимодействат с водород. Реакцията е:
8
Анастасия изготвяла проект за приложението на ненаситените въглеводороди, но за съжаление загубила листчетата, на които си водила записки.
  • Помогнете на Анастасия да завърши проекта като посочите какво приложение намират ненаситените въглеводороди.
9
Илиян решава химическа кръстословица, в която трябва да свърже молекулните формули на четири въглеводорода, но се затруднява.
  • Помогнете му да я реши като свържете всяка формула с наименованието, което й съответства:
10
В среда от чист кислород етинът гори със синкав, непушлив пламък. Реакцията протича по уравнението 2C2H2+xO2--> 4CO2+2H2O. Коефициентът x пред кислорода трябва да е:
11
Кой от дадените въглеводороди обезцветява разтвор на калиев перманганат?
12
Иван трябва да напише домашното си по химия. Задачата му е да свърже имената на четири въглеводорода с вида, към който принадлежат. Помогнете на Иван да си напише домашното.
13
Довършете текста за етена като попълните липсващите думи, формули и цифри.
  • Използвайте кирилица за думите, за знаците- латиница, а за цифрите-арабски цифри
14
Пропенът е алкен, който съдържа три въглеродни атома. При присъединяване на водород към пропен се получава съединение с молекулна формула:
15
Госпожа Илиева провежда лабораторен урок със своите ученици на тема „Ненаситени въглеводороди”.  Ето как провела експеримента: В три епруветки наляла разтвор на калиев пермангант. С помощта на специални апаратури г-жа Илиева получила три газа - въглеводороди, които пропуснала през разтвора в трите епруветки. Учениците наблюдавали, че два от газовете обезцветили разтвора на KMnO4, а третият - не обезцветил разтвор.
  • Учениците направили извод, че:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се