Упражнение: Степен на окисление


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Степен на окисление". С помощта на това упражнение ще проверите до каква степен сте усвоили използваната в съвременната химия величина степен на окисление и правилата, по които се определят степените на окисление в по-прости и по-сложни химични съединения. Чрез задачите в теста ще се уверите, че да се пресмята степен на окисление е полезно и забавно занимание, чрез което без никакво колебание ще преценявате дали една реакция е окислително-редукционна или не. Степен на окисление по традиция не се въвежда в 8 клас, но упражнявайки я, ще бъдете абсолютно подготвени за трудността на окислително-редукционните реакции, както и за отлично представяне при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Степен на окисление е величина, която се използва в съвременната химия за означаване заряда на йоните в химичните съединения, ако приемем връзките в съединенията за йонни.
5т. 2. Степента на окисление се изчислява по правила, като най-важното от тях е, че сумата от степените на окисление за съединението трябва да е равна на:
5т. 3. Степента на окисление на елемент в съединение НЕ може да е:
5т. 4. Степента на окисление на азота в съединението амоняк NH_3 е:
5т. 5. Степента на окисление на простите вещества Na,N_2,H_2,S  e нула.
6т. 6. При означаване на степен на окисление:
6т. 7. Свържете елементите с най-често срещаните им степени на окисление в съединения:
6т. 8. Висшата положителна степен на окисление на фосфора Р е +3.
6т. 9. В металните хидриди MH_x, водородът проявява степен на окисление:
6т. 10. Степента на окисление на кислорода в пероксидите, например водороден пероксид H_2O_2  (H-O-O-H), е +1.
6т. 11. Степента на окисление на сярата в сярната киселина H_2SO_4 се пресмята по уравнението:
6т. 12. Степента на окисление на Mn в съединението KMnO_4 е -7.
11т. 13. Свържете верните степени на окисление на сярата в различните и съединения:
11т. 14. Свържете степените на окисление на Mn със съединенията, в които ги проявява:
11т. 15. Степента на окисление в йони се пресмята по уравнение, в което сумата от степените на окисление не е равна на нула, а на заряда на йона. В сулфатния йон SO_4^2^- степента на окисление на сярата ще се изчисли по уравнението:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!