Упражнение: Степен на окисление


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Степен на окисление". С помощта на това упражнение ще проверите до каква степен сте усвоили използваната в съвременната химия величина степен на окисление и правилата, по които се определят степените на окисление в по-прости и по-сложни химични съединения. Чрез задачите в теста ще се уверите, че да се пресмята степен на окисление е полезно и забавно занимание, чрез което без никакво колебание ще преценявате дали една реакция е окислително-редукционна или не. Степен на окисление по традиция не се въвежда в 8 клас, но упражнявайки я, ще бъдете абсолютно подготвени за трудността на окислително-редукционните реакции, както и за отлично представяне при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Степента на окисление на атом в химично съединение винаги е равна на неговата валентност.
5т. 2. Степента на окисление се изчислява по правила, като най-важното от тях е, че сумата от степените на окисление за съединението трябва да е равна на:
5т. 3. Степента на окисление на елемент в съединение НЕ може да е:
5т. 4. Металите винаги имат:
5т. 5. Степента на окисление на атомите в простите вещества винаги e нула.
6т. 6. При означаване на степен на окисление:
6т. 7. Свържете елементите с най-често срещаните им степени на окисление в съединения:
6т. 8. Висшата положителна степен на окисление на фосфора Р е +3.
6т. 9. В металните хидриди MHx, водородът проявява степен на окисление:
6т. 10. Степента на окисление на кислорода в пероксидите, например водороден пероксид H2O2  (H-O-O-H), е +1.
6т. 11. Степента на окисление на азота в азотната киселина HNO3 се пресмята по уравнението:
6т. 12. Степента на окисление на C в съединението H2CO3 е .....
  • Запишете отговора като използвате знак и арабска цифра.
11т. 13. Свържете верните степени на окисление на сярата в различните и съединения:
11т. 14. Каква е степента на окисление на мангана Mn в съединението KMnO4?
  • Запишете отговора като използвате само арабски цифри и математически символи.
11т. 15. Степента на окисление в йони се пресмята по уравнение, в което сумата от степените на окисление не е равна на нула, а на заряда на йона. В сулфатния йон SO4^2^- степента на окисление на сярата се изчислява по уравнението:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!