new-logo

Тест: Релеф на България. Геоморфоложки области

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е вярното съдържание на понятието ”геоморфоложка област” ?
2
На колко геоморфоложки области се поделя територията на България?
3
Коя геоморфоложка област се характеризира с най–сложен и разнообразен релеф?
4
Твърдението: "Геоморфоложките области в България напълно съвпадат с основните морфоструктури", е:
5
Коя геоморфоложка област е най-старата суша в България?
6
В кой от отговорите, вярно са посочени геоморфоложките области на България?
7
Коя геоморфоложка област е с най–голям териториален обхват?
8
Коя геоморфоложка област съвпада с морфоструктурата Мизийска плоча?
9
Средногорието е част от геоморфоложката област:
10
За коя част от Рило–Родопската област се отнася описанието: ”Разположена е на запад от поречието на р.Струма. През нея преминава част от държавната граница между България и Македония.” ?
11
В коя двойка „геоморфоложка област – най–висок връх” има несъответствие?
12
В коя част на България са най–характерни алувиалните крайбрежни низини, асиметричните и каньоновидни речни долини, суходолията и множеството плата?
13
Свържете особеностите на релефа със съответната геоморфоложка област:
14
Свържете цифрата със съответната геоморфоложка област:
15
Свържете цифрата с името на релефната форма, отбелязана във вертикалния релеф на страната:

Описание на теста

С онлайн теста "Релеф на България. Геоморфоложки области" по география за 10 клас ще проверите дали сте запомнили същността на понятията "релеф" и "геоморфоложки области". Ще упражните знанията си за особеностите на геоморфоложките области - Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област и Рило-Родопска област. Ще имате възможността да локализирате местоположението на областите по географската карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се