Упражнение: Релеф на България. Геоморфоложки области


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Релеф на България. Геоморфоложки области" по география за 10 клас ще проверите дали сте запомнили същността на понятията "релеф" и "геоморфоложки области". Ще упражните знанията си за особеностите на геоморфоложките области - Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област и Рило-Родопска област. Ще имате възможността да локализирате местоположението на областите по географската карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое е вярното съдържание на понятието ”геоморфоложка област” ?
5т. 2. На колко геоморфоложки области се поделя територията на България?
5т. 3. Коя геоморфоложка област се характеризира с най–сложен и разнообразен релеф?
5т. 4. Твърдението: "Геоморфоложките области в България напълно съвпадат с основните морфоструктури", е:
5т. 5. Коя геоморфоложка област е най-старата суша в България?
6т. 6. В кой от отговорите, вярно са посочени геоморфоложките области на България?
6т. 7. Коя геоморфоложка област е с най–голям териториален обхват?
6т. 8. Коя геоморфоложка област съвпада с морфоструктурата Мизийска плоча?
6т. 9. Средногорието е част от геоморфоложката област:
6т. 10. За коя част от Рило–Родопската област се отнася описанието: ”Разположена е на запад от поречието на р.Струма. През нея преминава част от държавната граница между България и Македония.” ?
6т. 11. В коя двойка „геоморфоложка област – най–висок връх” има несъответствие?
6т. 12. В коя част на България са най–характерни алувиалните крайбрежни низини, асиметричните и каньоновидни речни долини, суходолията и множеството плата?
11т. 13. Свържете особеностите на релефа със съответната геоморфоложка област:
11т. 14. Свържете цифрата със съответната геоморфоложка област:
11т. 15. Свържете цифрата с името на релефната форма, отбелязана във вертикалния релеф на страната:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!