new-logo

Тест: Алкани - свойства и употреба

Тест

Онлайн тест по химия и опазване на околната среда за 8. клас на тема "Алкани - свойства и употреба", с който ще преговориш какви са състоянията на алканите с различна дължина на въглеродната верига и ще си припомниш техните характерни химични свойства - участие в заместителни реакции и реакции на горене. Ако не си спомняш какво приложение намират алканите или какво е въздействието на фреоните върху околната среда и озоновия слой, то с този тест ще преговориш забравеното и ще се подготвиш отлично за предстоящото ти изпитване.  Желаем ти успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В бита често се използва газовата смес пропан-бутан. Двата газа са:
2
По National Geographic Петър гледа научно предаване за алканите. Разберете какво е научил той като попълните пропуснатите думи и цифри в текста.
  • За думите използвайте кирилица, а за цифрите - арабски цифри.
3
Семейство Пеневи отивали на почивка. По пътя се отбили през метан станция, за да заредят. Метанът реагира с кислорода от въздуха. Получават се въглероден диоксид и вода като се отделя голямо количество енергия, което е достатъчно, за да задвижи автомобила.
  • Уравнението на реакцията е: CH4+2O2--> CO2+2H2O+Q
4
Характерно химично свойство за алканите е взаимодействието им с халогенни елементи. Получава се халогенопроизводно на съответния алкан.
5
Всички въглеводороди горят в излишък от кислород, като НЕ се отделя:
6
Метанът взаимодейства с малки количества хлор при разсеяна слънчева светлина. Продуктите на реакцията са:
7
Във филмите злодеите използват хлороформ при похищение на своите жертви, тъй като той има силно упояващо действие. Известен е още като трихлорометан и се получава при продължително пропускане на хлор през метан.
  • Формулата на хлороформа е:
8
Алканите влизат в състава на висококалорични горива. Причината за това е, че при горенето им се отделя:
9
С увеличаване на относителната молекулна маса, състоянието на алканите се сменя от газообразно през течно до твърдо.
  • За алкан с 5 въглеродни атома се очаква да е в твърдо агрегатно състояние.
10
За метана и другите членове от семейството на алканите е характерно взаимодействие с хлор. Реакцията е:
11
Повечето готвачи в днешно време използват газови котлони, защото считат, че храната се приготвя по-бързо, отколкото на обикновена електрическа печка.
  • Кои от посочените съединения участват в състава на битовата газ, която се съдържа в газовите печки?
12
Илия трябвало да проучи за домашно какво приложение намират алканите и техните халогенопроизводни. Помогнете му с проучването като посочите правилните приложения на двата класа органични съединения.
13
Освен с хлор, метанът може да реагира и с бром, при което  се получава негово монобромопроизводно. Реакцията протича аналогично на взаимодействието на метан с хлор.
  • Уравнението, което изразява вярно протичащата реакция е:
14
Подобно на другите алкани, етанът гори в кислородна среда като се отделя голямо количество топлина.
  • Уравнението, което вярно представя неговото горене, е:
15
Вие сте химик-изследовател в парфюмерийна компания и създавате нов състав на дезодорант. Изберете вярното си действие.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се