Упражнение: Развитие на географската наука. Методи в географските изследвания


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Развитие на географската наука. Методи в географските изследвания" по география за 9 клас ще проверите дали сте усвоили същността на понятията система, метод, подход и тенденция. Ще приложите на практика знанията си, като разпознавате начина за достигане на познание. Ще тествате знанията си за същността и приложението на различните методи и подходи в географията.Ще си припомните най-важните знания, свързани с науката география, получени чрез предишните уроци. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Напишете кой е обектът на изследване в географската наука:
5т. 2. Какво изучава съвременната география?
5т. 3. Кои са основните подходи в географските изследвания?
5т. 4. Специфичен географски метод на изучаване на определен обект или явление, е:
5т. 5. Коя от тенденциите НЕ е основна в развитието на географската наука?
6т. 6. Целта на съвременните географски изследвания е:
6т. 7. Свържете понятията с тяхното значение:
6т. 8. Кой от изброените методи, използвани от географията, НЕ се отнася към общонаучните?
6т. 9. Свържете името на метода със неговото описание:
6т. 10. Използването на системния подход в географските науки през ХХ век, позволи да се разглеждат природата, населението и стопанството като:
6т. 11. При кой от методите на географското познание се извършват изследвания по следния начин: Правят се наблюдения и изследвания от голямо разстояние със специални средства - самолети, изкуствени спътници и др. Получената информация е много точна. 
6т. 12. Вярно ли е, че географската наука няма важност и приложение в съвременния свят?
11т. 13. Разпознайте метода, който е използван при посочените дейности:
11т. 14. Кой основен подход е използван при следните изследвания?
11т. 15. Разпознайте дали посоченото е метод, подход или тенденция в географската наука:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!