new-logo

Тест: Природна среда на България - част 2

Тест

С онлайн теста "Природна среда на България - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителния и животинския свят на България. Ще отговаряте на въпроси за факторите, формирали климата, за особеностите на климата в различните климатични области, за отточните области и главния вододел в страната. Ще имате възможността да разпознавате реки, обозначени на контурна карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко климатични области са формирани на територията на България?
2
Кой тип климат преобладава в България? 
3
Кои са отточните области, на които се поделя територията на България?
4
Най-дългата река, която протича изцяло на територията на България е:
5
Кой почвен тип, разпространен в Северна България, се отличава с голямо плодородие?
6
Кой от изброените фактори е основен за формирането на климата в България?
7
На територията на България са обособени пет климатични области. За коя от тях главен фактор за формирането й е релефът?
8
Коя от изброените характеристики за реките в България е вярна?
9
В България са установени 13 500 вида животни, представени от:
10
Стопанското значение на растителността НЕ е свързано с:
11
Почвите в България се обособяват в три почвени области. Свържете името на почвената област с вида почва, който е характерен за нея. 
12
Главният вододел на България НЕ минава по билото на:
13
За кои климатични области в България се отнася характеристиката?
14
На контурната карта с цифри са обозначени някои от реките в България. Свържете цифрата с името на реката.
15
На контурната карта с цифри са обозначени някои от реките в България. Свържете цифрата с името на реката.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се