Упражнение: Природна среда на България - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природна среда на България - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за релефа и полезните изкопаеми на България. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на релефа, за възрастта на релефните форми, за основните видове полезни изкопаеми у нас. Ще разсъждавате за влиянието на тези природни компоненти върху развитието на стопанството. Ще разпознавате уникални скални феномени. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Частта от природата, в която хората живеят и осъществяват стопанската си дейност, се нарича:
5т. 2. Кои от посочените земеповърхни форми НЕ са характерни за релефа на България?
5т. 3. Колко е средната надморска височина на България?
5т. 4. В съвременния релеф на България преобладават:
5т. 5. Кое твърдение за полезните изкопаеми на България НЕ е вярно?
6т. 6. Коя планина НЕ е част от Алпо-Хималайската планинска система?
6т. 7. В коя подточка всички изброени форми са образувани от външните земни сили?
6т. 8. Кой вид горива имат най-големи запаси в България?
6т. 9. Кои стопански дейности се благоприятстват от планинския релеф?
6т. 10. Находищата на кои полезни изкопаеми са обозначени със съответните цифри? 
6т. 11. Уникалните релефни форми в България са предпоставка за развитието на туризма. Познавате ли ги?
6т. 12. Находищата на кои полезни изкопаеми са обозначени със съответните цифри? 
11т. 13. На картата на България с цифри са обозначени релефни форми. Свържете цифрата с името на релефната форма.
11т. 14. Всяко полезно изкопаемо е и важна суровина за различни производства. Свържете полезното изкопаемо със съответната стопанска дейност, за която има значение.
11т. 15. На картата на България с цифри са обозначени релефни форми. Свържете цифрата с името на релефната форма.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!