new-logo

Тест: Природна среда на България - част 1

Тест

С онлайн теста "Природна среда на България - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за релефа и полезните изкопаеми на България. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на релефа, за възрастта на релефните форми, за основните видове полезни изкопаеми у нас. Ще разсъждавате за влиянието на тези природни компоненти върху развитието на стопанството. Ще разпознавате уникални скални феномени. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Частта от природата, в която хората живеят и осъществяват стопанската си дейност, се нарича:
2
Кои от посочените земеповърхни форми НЕ са характерни за релефа на България?
3
Колко е средната надморска височина на България?
4
В съвременния релеф на България преобладават:
5
Кое твърдение за полезните изкопаеми на България НЕ е вярно?
6
Коя планина НЕ е част от Алпо-Хималайската планинска система?
7
В коя подточка всички изброени форми са образувани от външните земни сили?
8
Кой вид горива имат най-големи запаси в България?
9
Кои стопански дейности се благоприятстват от планинския релеф?
10
Находищата на кои полезни изкопаеми са обозначени със съответните цифри? 
11
Уникалните релефни форми в България са предпоставка за развитието на туризма. Познавате ли ги?
12
Находищата на кои полезни изкопаеми са обозначени със съответните цифри? 
13
На картата на България с цифри са обозначени релефни форми. Свържете цифрата с името на релефната форма.
14
Всяко полезно изкопаемо е и важна суровина за различни производства. Свържете полезното изкопаемо със съответната стопанска дейност, за която има значение.
15
На картата на България с цифри са обозначени релефни форми. Свържете цифрата с името на релефната форма.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се