new-logo

Тест: Средновековна България. Стопанско развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През Средновековието България е аграрна страна, развиваща само земеделско производство.
2
Дарствените грамоти на владетелите за манастирите са единствените източници на сведения за стопанското развитие през Средновековието.
3
Как са наричани занаятчиите през Средновековието?
4
На тържището в кой град се намира статуята на български селянин, орящ с вол?
5
През Средновековието в България жито се отглежда само в Добруджа.
6
Къде се сформира единствената известна професионална организация на рударите?
7
Отглеждането на бойни коне през Средновековието е защитено от специално законодателство.
8
Кой владетел подписва Търговския договор между България и Византия през 716 г.?
9
Свържи държавите със стоките, които изнасят.
10
Подреди последователно етапите в изработването на сграфито керамиката.
11
Кои твърдения за монетосеченето през Средновековието са верни?
12
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
13
Прочети откъса от Рилската грамота на цар Иван Шишман: "Моето царство ... отпуща и освобождава всички люде и всички села на този манастир на моето царство, та да не смее да ги безпокои никой - сиреч севасти, практори, примикюри и алагатори, нито съдии, после нито перпираки нито житари, нито винари, нито десеткари, пчелни свински и овчи ... нито някой друг от всичките боляри и служители на царството ми."
  • Каква информация дава документът?
14
Кой светец е изобразен на иконата, изработена с прочутата преславска керамика.
  • Запиши пълното име на светеца от две думи.
15
Коя дума от документа се отнася до данъчните задължения?
  • "Ако някой от монастирските люди начене да ходи със стока за своята търговия по цялата държава и област на моето царство, нека купува и продава свободно ... и да не му се взема кумерк, нито диавато, нито нещо друго." - Рилска грамота, цар Иван Шишман

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за икономиката на България през Средновековието. Можеш ли да дадеш общата характеристика на стопанството? Коя земеделска култура е произвеждана най-масово не само за вътрешния, но и за външния пазар? Кои са технитарите в средновековното общество и какво представлява сграфито керамиката? Какво знаеш за монетосеченето през разглеждания период? Кои са документите, свидетелстващи за данъчната и търговската сфера на средновековна България? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се