new-logo

Тест: Отдел Папратови

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Отдел Папратови” ще тествате знанията си относно тази група кормусни растения. Ще имате възможност да упражните наученото за жизнения цикъл при папратите и устройството на тялото им. Коя фаза от развитието на папратите се означава като гаметофит и коя – като спорофит? Въпросите в този тест ще ви помогнат да се подготвите и относно видовете папрати – мъжка папрат, сладка папрат и волски език. Освен това ще имате възможност да упражните термини като соруси и протал. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Папратите се прикрепят към почвата чрез кореноподобни структури наречени ризоиди.
2
Най-често вегетативното размножаване при папратите се извършва чрез накъсването на:
3
Спорите при папратите се образуват по:
4
При папратите спорангиите са обединени в групи, които се наричат:
5
Кои от изброените органи НЕ са характерни за нито едно папратово растение?
6
Папратите са изцяло тревисти растения, които са добре приспособени към сухоземен начин на живот и могат да преживяват дълги засушавания?
7
При Волския език спорангиите са обединени в соруси, които имат:
8
Попълнете липсващите думи в текста.
9
Какви видоизменени вегетативни органи са характерни за папратите?
10
Коя от изброените структури НЕ е етап от жизнения цикъл при папратите?
11
Кое е растението на изображението?
12
Какви местообитания са най-подходящи за развитието на папратите?
13
При засушаване на дадено местообитание на папрати и дървесни видове, първи ще загинат папратите. Защо се случва така?
14
Имайки предвид жизнения цикъл на мъховите и папратовите растения и условията, в които се извършва оплождането при всички спорови растения, посочете кои са приликите в жизнения цикъл при представителите на Мъховете и Папратите?
15
Може ли да се твърди, че промяната на местообитанията, в които се развиват папрати, например при изсичане на дървета, може да създаде екологичен риск и проблеми за всички видове, които се срещат в това местообитание и защо?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (53)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се