Упражнение: Електричен ток в електролити


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електричен ток в електролити“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток, характеристиките на материалната среда /електролитите/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея. Ще научите за токовите носители в електролитите, условията за тяхното възникване и многобройните приложения на явлението електричен ток в електролити. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на токовите носители в електролитите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои вещества наричаме електролити?
5т. 2. Кои са токовите носители в електролитните разтвори?
5т. 3. При кое явление в електролитния разтвор се появяват токови носители?
5т. 4. При електролиза ....
5т. 5. Специфичното съпротивление на електролитните разтвори не зависи от температурата и остава постоянно. Вярно ли е твърдението?
6т. 6. Чистата (дестилирана) вода има електрични свойства и поведение на:
6т. 7. Кое от посочените вещества е електролит и защо?
6т. 8. Подредете правилно твърдението.
6т. 9. Големината на тока в електролитния разтвор се определя от:
6т. 10. Специфичното съпротивление на електролитите е значително по-голямо от това на металите. Защо?
6т. 11. Защо при увеличаване на температурата концентрацията на токовите носители в електролитния разтвор се увеличава?
  • Попълнете празните места в текста.
6т. 12. При протичане на електричен ток през електролитния разтвор, т.е при електролиза, във веществото на проводящата среда настъпват химични промени - променя се химичният ѝ състав.
11т. 13. От какво зависи съпротивлението на електролита?
11т. 14. Напрежението между електродите на електролитна вана е 220 V, а големината на протичащия през електролита ток е 2 А. Колко е електроенергията, изразходване за електролизата, продължила 5 h?
11т. 15. При електролиза е изразходвана 2,4 kW.h електроенергия за 8 h. Определете големината на протичащия през електролита ток, ако напрежението между електродите в електролитната вана е 100 V.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!