new-logo

Тест: Електричен ток в електролити

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои вещества наричаме електролити?
2
Кои са токовите носители в електролитните разтвори?
3
При кое явление в електролитния разтвор се появяват токови носители?
4
При електролиза ....
5
Специфичното съпротивление на електролитните разтвори не зависи от температурата и остава постоянно. Вярно ли е твърдението?
6
Чистата (дестилирана) вода има електрични свойства и поведение на:
7
Кое от посочените вещества е електролит и защо?
8
Подредете правилно твърдението.
9
Големината на тока в електролитния разтвор се определя от:
10
Специфичното съпротивление на електролитите е значително по-голямо от това на металите. Защо?
11
Защо при увеличаване на температурата концентрацията на токовите носители в електролитния разтвор се увеличава?
  • Попълнете празните места в текста.
12
При протичане на електричен ток през електролитния разтвор, т.е при електролиза, във веществото на проводящата среда настъпват химични промени - променя се химичният ѝ състав.
13
От какво зависи съпротивлението на електролита?
14
Напрежението между електродите на електролитна вана е 220 V, а големината на протичащия през електролита ток е 2 А. Колко е електроенергията, изразходване за електролизата, продължила 5 h?
15
При електролиза е изразходвана 2,4 kW.h електроенергия за 8 h. Определете големината на протичащия през електролита ток, ако напрежението между електродите в електролитната вана е 100 V.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Електричен ток в електролити“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток, характеристиките на материалната среда /електролитите/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея. Ще научите за токовите носители в електролитите, условията за тяхното възникване и многобройните приложения на явлението електричен ток в електролити. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на токовите носители в електролитите. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се