new-logo

Тест: Главна Старопланинска верига - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за Старопланинската област е вярно?
2
В коя климатична област НЕ попада Главната Старопланинска верига? 
3
Какви полезни изкопаеми се добиват в Балканбас?
4
Коя от реките единствена е формирала водосборния си басейн изцяло в Стара планина?
5
Кой национален парк се намира на територията на Главната Старопланинска верига?
6
Кой растителен вид НЕ е типичен за растителността, разположена до 900 м.н.в?
7
Климатът по южните склонове на Източна Стара планина е:
8
Кои две реки, извиращи от Стара планина, се оттичат към Егейско море? 
9
Кои са основните екологични проблеми, създадени от стопанската дейност в Главна Старопланинска верига?
10
Коя стопанска дейност е силно затруднена от природните условия в природногеографската Главна Старопланинска верига?
11
Подредете в правилната последователност растителните съобщества в Стара планина, като започнете от най-ниско разположените.
12
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
13
На картата на почвите в областта с цифри са обозначени някои от почвените типове, които са характерни за нея. Свържете цифрата с вида почва. 
14
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Главна Старопланинска верига - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата, водите, растителността и животинския свят на тази природогеографска област. Ще отговаряте на въпроси за находищата на полезните изкопаеми, за видовете води и тяхното подхранване, за особеностите на климата. Ще имате възможността да подредите растителните пояси на планината във височина, да разпознавате почвени типове, обозначени на карта. Ще разсъждавате за възможностите и ограниченията за стопански дейности в планината. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се