Упражнение: Електрически вериги (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Електрически вериги (решаване на задачи)“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явлението електричен ток, величините, които го описват – големина на тока, електродвижещото напрежение, вътрешно съпротивление на източник, съпротивление на цялата верига. Ще пресмяташ ток на късо съединение и ще търсиш връзката между елементите на електрическата верига. Ще имаш възможността да демонстрираш какви са посоката на тока и реалната посока на движение на електроните във вътрешната и външната част на електрическата верига. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В кой от следните случаи напрежението между полюсите на източника на напрежение е най-малко?
5т. 2. Кое от следните твърдения за идеалния амперметър е вярно?
5т. 3. Кое от следните твърдения за идеалния волтметър е вярно?
5т. 4. Ако от източник на ЕДН се черпи ток 1А, в кой от следните случаи източникът се нагрява най-силно?
5т. 5. Свържете правилно закономерностите и наименованията.
6т. 6. Колко волта е напрежението, което измерва идеалния волтметър в електрическата верига от фигурата?
6т. 7. Към батерия с ЕДН 6 V е включена крушка със съпротивление 5 Ω, която консумира мощност 5 W. Определете големината на тока във веригата и вътрешното съпротивление на източника.
6т. 8. Колко волта е напрежението, което измерва волтметърът от електрическата верига?
6т. 9. Четири акумулатора всеки с ЕДН от 2 V и вътрешно съпротивление 0,8 Ω, са свързани последователно в батерия. По проводника, който ги свързва в електрическа верига, протича ток с големина 0,5 А. Какво е съпротивлението R на проводника?
6т. 10. На електрокар е поставена акумулаторна батерия с ЕДН 80 V. При работа електродвигателят има съпротивление 2 Ω и черпи ток 20 А. Определете вътрешното съпротивление на батерията и тока на "късо съединение".
6т. 11. ЕДН на акумулаторна батерия е 12 V, а вътрешното ѝ съпротивление 0,2 Ω. Посредством проводник със съпротивление 12 Ω към батерията е включена лампа със съпротивление 7,8 Ω. Определете големината на тока, който протича във веригата.
6т. 12. Вътрешното съпротивление на батерия е 1 Ω. При включването ѝ към външно съпротивление 3 Ω , токът е 3 А. Определете ЕДН на батерията и тока на "късо съединение".
11т. 13. Електрическа верига се захранва от източник на ЕДН с \varepsilon = 15 V и вътрешно съпротивление 0,3 Ω. Във външната част на веригата е включен резистор със съпротивление 4,7 Ω. Определете големината на протичащия във веригата ток.
11т. 14. ЕДН на източник е 9 V. Ако към него свържем последователно три лампички, всяка със съпротивление 5 Ω, протича ток с големина 0,5 А. Определете вътрешното съпротивление на източника.
11т. 15. Колко ампера е токът, който измерва амперметърът от електрическата верига?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!