new-logo

Тест: Предбалкан - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое нерудно полезно изкопаемо, добивано в Предбалкана, е с голямо стопанско значение?
2
В коя климатична област попадат по-ниските части на Предбалкана?
3
Напишете името на най-големия единичен карстов извор в Предбалкана.
4
Кои са най-широко разпространените почви в Предбалкана? 
5
"Училищна гора" и "Патлейна" са имена на:
6
Кое полезно изкопаемо е в основата на развитието на грънчарството в района на Троян?
7
Най-ниската температура в Предбалкана е измерена в състояние на температурна инверсия. Къде е станало това?
8
Свържете видовете полезни изкопаеми, добивани в Предбалкана с техните находища.
9
Коя е основната причина в Предбалкана да има подземни води?
10
Кое от изброените твърдения за климата на Предбалкана НЕ е вярно?
11
Вярно ли е, че срещащите се в Предбалкана - глиган, благороден елен и горска мишка, се отнасят към Средиземноморската подобласт на Палеоарктичната зоогеографска област?
12
Река Панега води началото си от извора Глава Панега. Какъв е режимът на тази река?
13
На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Предбалкана. Свържете цифрите с имената на реките. 
14
Попълнете пропуските в текста.
15
Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Предбалкан - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата, почвите, растителността и животинския свят на Предбалкана. Ще разберете дали можете да разпознаете протичащи от там реки по географската карта. Ще демонстрирате знания за природния потенциал и стопанските дейности, характерни за природногеографската подобласт. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се