Упражнение: Предбалкан - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Предбалкан - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата, почвите, растителността и животинския свят на Предбалкана. Ще разберете дали можете да разпознаете протичащи от там реки по географската карта. Ще демонстрирате знания за природния потенциал и стопанските дейности, характерни за природногеографската подобласт. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое нерудно полезно изкопаемо, добивано в Предбалкана, е с голямо стопанско значение?
5т. 2. В коя климатична област попадат по-ниските части на Предбалкана?
5т. 3. Напишете името на най-големия единичен карстов извор в Предбалкана.
5т. 4. Кои са най-широко разпространените почви в Предбалкана? 
5т. 5. "Училищна гора" и "Патлейна" са имена на:
6т. 6. Кое полезно изкопаемо е в основата на развитието на грънчарството в района на Троян?
6т. 7. Най-ниската температура в Предбалкана е измерена в състояние на температурна инверсия. Къде е станало това?
6т. 8. Свържете видовете полезни изкопаеми, добивани в Предбалкана с техните находища.
6т. 9. Коя е основната причина в Предбалкана да има подземни води?
6т. 10. Кое от изброените твърдения за климата на Предбалкана НЕ е вярно?
6т. 11. Вярно ли е, че срещащите се в Предбалкана - глиган, благороден елен и горска мишка, се отнасят към Средиземноморската подобласт на Палеоарктичната зоогеографска област?
6т. 12. Река Панега води началото си от извора Глава Панега. Какъв е режимът на тази река?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Предбалкана. Свържете цифрите с имената на реките. 
11т. 14. Попълнете пропуските в текста.
11т. 15. Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!