Упражнение: Дунавска равнина - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Дунавска равнина - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителността и животинския свят на подобластта. Ще отговаряте на въпроси за характерните стопански дейности и условията, които ги позволяват. Ще демонстрирате знания за екологичните проблеми и причините, които ги пораждат. Ще разпознавате градове в Дунавската равнина по географската карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой почвен тип е с най-голям териториален обхват в Дунавската равнина? 
5т. 2. Характерните за Дунавската равнина животински видове се отнасят към:
5т. 3. Как се нарича най-известният биосферен резерват на територията на Дунавската равнина?
5т. 4. Къде се формират почвите, наречени "рендзини" ?
5т. 5. Вярно ли е твърдението:
  • Естествената растителност в Дунавската равнина е много добре запазена?
6т. 6. Кои са условията, при които се формират черноземните почви в Дунавската равнина?
6т. 7. Кои от изброените растителни видове са типични степни представители?
6т. 8. Кой от посочените почвени типове НЕ се среща в Дунавската равнина?
6т. 9. За коя стопанска дейност няма условия за развитие в Дунавската равнина?
6т. 10. Свържете дейността, характерна за Дунавската равнина, с проблемите, които създава за природната среда.
6т. 11. За кой природен парк в Дунавската равнина се отнася следното:
  • Tой е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. 
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. На картата са обозначени някои от градовете, разположени по дунавския бряг и в Дунавската равнина. Свържете цифрата с името на града.
11т. 15. Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!