new-logo

Тест: Дунавска равнина - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой почвен тип е с най-голям териториален обхват в Дунавската равнина? 
2
Характерните за Дунавската равнина животински видове се отнасят към:
3
Как се нарича най-известният биосферен резерват на територията на Дунавската равнина?
4
Къде се формират почвите, наречени "рендзини" ?
5
Вярно ли е твърдението:
  • Естествената растителност в Дунавската равнина е много добре запазена?
6
Кои са условията, при които се формират черноземните почви в Дунавската равнина?
7
Кои от изброените растителни видове са типични степни представители?
8
Кой от посочените почвени типове НЕ се среща в Дунавската равнина?
9
За коя стопанска дейност няма условия за развитие в Дунавската равнина?
10
Свържете дейността, характерна за Дунавската равнина, с проблемите, които създава за природната среда.
11
За кой природен парк в Дунавската равнина се отнася следното:
  • Tой е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. 
12
Попълнете пропуските в текста.
13
Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
14
На картата са обозначени някои от градовете, разположени по дунавския бряг и в Дунавската равнина. Свържете цифрата с името на града.
15
Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Дунавска равнина - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителността и животинския свят на подобластта. Ще отговаряте на въпроси за характерните стопански дейности и условията, които ги позволяват. Ще демонстрирате знания за екологичните проблеми и причините, които ги пораждат. Ще разпознавате градове в Дунавската равнина по географската карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се