new-logo

Тест: Електродвижещо напрежение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво наричаме странични сили?
2
Страничните сили могат да възникват при:
3
Кое от посочените твърдения допълва вярно дефиницията:
  • "Електродвижещо напрежение (ЕДН) наричаме ....."
4
Коя от посочените формули е дефиниционна за електродвижещото напрежение (ЕДН)?
5
Вярно ли е, че всяка реално съществуваща електрическа верига се състои от вътрешна и външна част, както е показано на фигурата?
6
Коя от посочените закономерности правилно изразява големината на тока, който може да се черпи от източник на напрежение, включен в електрическата верига, показана на фигурата?
7
Подредете правилно фразите така, че да получите вярно твърдение.
8
Свържете правилно елементите.
9
От източник с ЕДН 9V се черпи ток 0,1А . Колко е работата на страничните сили за една минута (1min)?
10
Слънчева батерия има ЕДН 2,2 V. Колко е вътрешното ѝ съпротивление, ако при късо съединение през батерията протича ток 1,1 А?
11
Към батерия с ЕДН 120 V е свързан резистор със съпротивление 1100 Ω. Колко е вътрешното съпротивление на батерията, ако токът през резистора е 0,1А?
12
Амперметърът от електрическата верига на фигурата измерва ток I=3A. Колко волта е електродвижещото напрежение на батерията?
13
Колко волта е напрежението, което измерва волтметърът от електрическата верига, показана на фигурата?
14
Резистор със съпротивление R=0,8 Ω е свързан към батерия с ЕДН \varepsilon = 3 V. Определете мощността на тока през резистора, ако вътрешното съпротивление на батерията е r=0,2 Ω.
15
Кои от посочените данни за показанията на електроизмервателните уреди отговарят на тези от електрическата верига, показана на фигурата?  

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Електродвижещо напрежение“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението електричен ток, величините, които го описват – големина на тока, електродвижещото напрежение, вътрешно  съпротивление на източник, съпротивление на цялата верига. Ще пресмятате ток на късо съединение и ще търсите връзката между работата на страничните сили и големината на ЕДН. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на електроните във вътрешната и външната част на електрическата верига. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се