new-logo

Тест: Животновъдство в България. Отраслова структура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой подотрасъл на животновъдството НЕ се развива в България?
2
Кой от изброените подотрасли на животновъдството НЕ е сред четирите, които дават най-голяма продукция?
3
Кой подотрасъл на животновъдството се развива основно в зърнопроизводителни райони?
4
В кои направления се специализира говедовъдството като подотрасъл на животновъдството?
5
Бубарството е традиционен подотрасъл на животновъдството в България. Какви суровини осигурява то?
6
Кой е основният признак, според който животновъдството се поделя на подотрасли?
7
Към кой вид животни се отнася породата "Българска мура"?
8
Коя от характеристиките се отнася за свиневъдството?
9
Кои райони предоставят най-добри условия за развитието на овцевъдството в България?
10
За кой подотрасъл на животновъдството в България се отнася следното:
  • За развитието му има много добри условия у нас. То подпомага развитието на растениевъдството. Осигурява ценни продукти и се развива основно в Северна централна и Североизточна България. Основен проблем пред отрасъла е замърсяването на околната среда. 
  • ключови думи: птицевъдство, бубарство, козевъдство, пчеларство, коневъдство
11
Кой подотрасъл на животновъдството НЕ осигурява суровини за кожарската промишленост?
  • ключови думи: свиневъдство, зайцевъдство, птицевъдство, овцевъдство
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: говедовъдството, овцевъдството, млякото, месо, кожите, свиневъдството
13
Кои два животновъдни подотрасъла се развиват основно в близост до големи консуматорски центрове?
14
Попълни пропуските в текста, като използваш данните от таблицата.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за подотраслите на животновъдството в България. Ще отговаряш на въпроси за териториалното разположение, за факторите, които влияят на развитието му, за особеностите и породите отглеждани животни. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забвлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се