new-logo

Тест: Комитетското десетилетие. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените понятия отговаря на определението?
  • участник в революционните борби преди Освобождението
2
Какви са последиците от Кримската война за Русия?
3
Специалистите определят Кримската война като делител на историята, защото след нея започват процеси на модернизация на Османската империя, оказали влияние както на мюсюлманското, така и на християнското население.
4
Каква е роднинската връзка между Георги Мамарчев и Георги Раковски?
5
Коя дейност в живота на Раковски е най-слабо реализирана, остава в сферата на намеренията?
6
Подреди в правилен хронологичен ред моментите от биографията на Раковски.
7
На кое събитие Раковски НЕ е съвременник?
8
Свържи градовете с дейностите на Раковски.
9
Попълни пропуснатото, като използваш ключовите думи:
  • Русия, Македон, Франция, Македонски
10
Постави имената на Раковски на правилните места.
  • ключови думи: Сава, Георги, Съби
11
Какви са последиците за българите от Кримската война?
12
За кои свои идеи Раковски получава определението на специалистите "патриарх на българската национална революция"?
13
Попълни пропуснатите думи.
14
Свържи идеите на Раковски от първия му план за освобождение на българите с тяхното обяснение.
15
Как се нарича вестникът, издаван от Г. С. Раковски в Нови Сад?
  • Отговора си запиши без кавички.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за началото на организираните борби за национално освобождение. Защо Кримската война и нейните последици бележат нов етап в решаването на основните задачи на Възраждането? Кой е Г. С. Раковски и защо е признат за "патриарх" на националната революция? Кога и къде той създава първия си план за освобождение на българите и кои са основните идеи, съдържащи се в него? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се