new-logo

Тест: Възрожденската култура. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След Кримската война Българското културно възраждане бележи разцвет, като важна негова черта е светският му характер.
2
Кои литературни жанрове намират най-широко разпространение в периода между Кримската война и Освобождението?
3
Кои творци поставят началото на българската белетристика през 60-те години на ХІХ век?
4
След Кримската война започва развитието на българската наука, като най-значими успехи се отбелязват в природо-математическото направление.
5
Кога и къде е издаден първият български вестник "Български орел"?
6
Свържи произведенията с техните автори.
7
Свържи драматургичните произведения с техните характеристики.
8
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
9
Прочети откъса от статията на П. Р. Славейков във вестик "Македония от 1871 г.:
  • "Вестникарството или вестниците са огледало на народите и като таквиз те са почитат, ценат и уважават от тези, които са ги познали за такива. В образована Европа гледат на вестниците като на спасител или като на лостове, които тикат народите към напредък в образованието."
  • Кои функции на вестниците са посочени от автора?
10
Свържи вестниците с градовете, в които са издавани.
11
Кои вестници НЕ се ангажират пряко с национално-освободителното движение?
12
Попълни пропуснатото, като използваш ключовите думи:
  • Цариград, Свобода, Букурещ, Македония
13
За коя личност се отнася описанието:
  • Енциклопедична личност, философ, лекар, преводач, педагог, убеден пропагандатор на взаимноучителния метод.
  • Запиши името и фамилията на личността, без съкращения.
14
Коя съвременна институция води началото си от Българското книжовно дружество, създадено през 1869 г. в Браила?
  • Запиши наименованието като абревиатура.
15
Свържи личностите с научните области и дейности, в които постигат успехи.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще разшириш знанията си за възрожденската култура. Кои литературни жанрове намират най-широко разпространение след Кримската война? Кои творци поставят началото на българската белетристика през 60-те години на ХІХ век? Как се заражда българският печат и какви функции имат вестниците? В коя област има най-сериозни успехи прохождащата наука и коя институция е първообазът на Българската академия на науките? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се