new-logo

Тест: Възрожденската култура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Модерната култура заменя традиционната и се развива предимно в градска среда.
2
Важна характеристика на културата на Българското възраждане е утвърждаване на светския ѝ характер.
3
В кои градове са открити първите читалища?
4
Кои твърдения за списание "Читалище" са верни?
5
Коя от посочените личности НЕ е автор на поезия?
6
Кои културни институции възникват в епохата на Възраждането?
7
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
8
Свържи градовете с възникналите в тях просветни и културни институции.
9
Свържи личностите с научните и културни области, в които постигат успехи.
10
Кои вестници НЕ са ангажирани пряко с национално-освободителното движение?
11
Прочети откъса от статията на П. Р. Славейков във вестик "Македония от 1871 г.:
  • "Вестникарството или вестниците са огледало на народите и като таквиз те са почитат, ценат и уважават от тези, които са ги познали за такива. В образована Европа гледат на вестниците като на спасител или като на лостове, които тикат народите към напредък в образованието."
  • Кои функции на вестниците са посочени от автора?
12
За коя личност се отнася описанието:
  • Издава първата печатна книга на новобългарски език. Създава автобиографична творба - първото произведение, в което са описани преживяванията на реална личност.
13
Попълни пропуснатата дума от доклада на Найден Геров до руския посланик граф Игнатиев от 1871 г.
14
Коя съвременна институция води началото си от Българското книжовно дружество, създадено през 1869 г. в Браила?
  • Запиши наименованието като абревиатура.
15
За коя личност се отнася информацията: Един от първите български модерни художници, потомък на Захарий Зограф.
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за българската възрожденска култура. Кои са основните предпоставки, оказали благотворно влияние върху появата и възхода на светската литература? Какво място сред тях заемат успехите в просветното дело и утвърждаването на народностното самосъзнание в хода на църковните борби? Какви са вижданията на възрожденските културни дейци за облика на новобългарския книжовен език? Кои произведения от епохата на Възраждането се превръщат в образци на художественото слово? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се