new-logo

Тест: Българският църковен въпрос - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преди османското завоевание Българската църква има статут на екзархия.
2
През коя година и при кой патриарх престава да съществува независимата българска църква?
3
Кой турски султан запазва статута на Гръцката патриаршия като единствен официален представител на православното население в империята?
4
Каква е положителната роля за българите на Гръцката патриаршия в периода XV - XVIII век?
5
Възстановяването на български църкви и манастири е благоприятно условие за реализиране на първата задача на Българското възраждане.
6
Свържи понятията с тяхното съдържание.
7
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
8
Кои са проявите на асимилаторската политика на Гръцката патриаршия през XVIII - XIX век?
9
  • Прочети откъса от спомените на Найден Геров за проведените изпити в гръцкото и българското училище в гр. Пловдив.
  • "(Изпитът в гр. у-ще) учението се състоеше само в изучаване стария гръцки език, когото накрай пак не научаваха… само гръцкият език е приспособим за учение, напусто се мъчите с вашия дебел български език... (Изпитът в бълг. у-ще) Разнообразието на преподаваните предмети, разбраните отговори на учениците слисаха присъствуващите гърци… След изпита гърците си отидоха като попарени, те се изпокараха и промениха учителите си, а моите ученици и нашите българи тържествуваха."
  • Кои верни изводи следват от текста?
10
След османското завоевание българите попадат под политическата власт на турския султан и под духовната зависимост на Гръцката патриаршия.
11
Кои са предпоставките, появили се още през 30-те - 50-те години на ХІХ век, за преход от стихийна към организирана борба за църковна независимост?
12
  • Попълни пропуснатото в текста.
  • ключови думи: религия, статукво, Хатишериф, асимилация, Хатихумаюн, реформа
13
Свържи понятията с историческите примери.
14
Врачанските събития от 1824 г. са известни и като Димитракиева буна – по името на инициатора им. Каква е фамилията на тази личност?
15
Свържи етапите на българо-гръцкия църковен въпрос с тяхното съдържание.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за втората основна задача на Българското възраждане. В какво се изразява българо-гръцкият църковен въпрос и през какви етапи преминава? Можем ли еднозначно да оценим ролята на Цариградската патриаршия в духовния живот на християните в османските земи? Защо българите искат да се освободят от гръцкото духовно влияние? Кои са първите стихийни прояви на борбата за независима църква и кои са предпоставките за прехода на тази борба към организирани форми? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се