new-logo

Тест: От килийното към модерното светско образование. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кримската война се явява като делител на времето във факта, че след 1856 г. се наблюдава разцвет на просветното дело.
2
Кои са причините за възхода на просветното дело след Кримската война?
3
След Кримската война се задълбочава процесът на специализация и профилиране на българските училища.
4
Къде е окрита първата духовна семинария?
5
Къде и кога се откриват първите български читалища?
6
Свържи първите специализирани училища с местата, където са открити.
7
Какво е общото между делото на Паисий Хилендарски и Христаки Павлович?
8
Подреди в правилен хронологичен ред изображенията на произведенията от епохата на Възраждането, като започнеш от най-старото.
9
Каква е връзката между борбата на българите за светска просвета и борбата за национално освобождение?
10
  • Прочети текста от Хатихумаюна:
  • "Всички поданици на моята империя ще бъдат без всякаква разлика приемани в държавните граждански и военни училища, щом те отговарят за възрастта и изпита, предвидени в органическите правилници на казаните училища. Нещо повече, всяка община има право да открива обществени училища за наука, изкуство и занаяти. Само начинът на обучението и изборът на учителите в училищата от този вид ще бъдат под контрола на един смесен съвет на народното образование, чиито членове ще бъдат назначавани с върховна заповед от моя страна."
  • Кои са верните изводи от текста?
11
  • Прочети изказването на Найден Геров:
  • "Нашият град (Пловдив) трябва да се издигне, трябва да заеме първо място на Балканския полуостров. В него трябва да има най-добри училища, библиотеки, музеи и печатници, и фабрики, и всичко каквото има в европейските големи градове. И при това всичко трябва да бъде българско ..., та един ден, когато нашият народ се освободи - а това време ще дойде - той да стане достойна негова столица."
  • Кои са верните изводи от текста?
12
Анализът на борбата за светска просвета показва, че българтие, дори и в рамките на Османската империя, са европейци по дух.
13
Свържи годините със събитията.
14
Къде е открита първата българска гимназия?
  • В отговора запиши само името на града.
15
Попълни пропуснатите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще надградиш знанията си за първата основна задача на Българското възраждане. Каква е връзката между развитието на просветното дело, борбата за независима църква и национално освобождение? Какви промени настъпват в Османската империя след Кримската война и как те се отразяват върху развитието на мрежата от светски училища по българските земи, включително и на специализираните? Какво знаеш за Христаки Павлович и какъв паралел можеш да направиш между него и Паисий Хилендарски? Каква обща оценка можеш да дадеш за ролята на просветното дело за облика на българската нация? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се