new-logo

Тест: Географско положение на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Географското положение отразява:
2
Територията на България е географски кръстопът, защото:  
3
Допълнете изречението с една от дадените думи така, че да се получи вярно твърдение: променливо, устойчиво, преходно, умереноконтинентално.
4
В коя подточка са изброени крайните точки на България в реда: източна – северна – западна – южна?
5
Свържете вида географско положение с неговите особености:
6
Кое твърдение дава най–обобщена представа за географското положение на България?
7
Астрономическото географско положение оказва влияние върху:
8
Преходният характер и разнообразието на природния комплекс в България, са резултат от:
9
Чрез канала Рейн – Майн – Дунав, България НЯМА пряка транспортна връзка с:
10
Кои видове географско положение НЕ могат да претърпят промяна?
11
Търговскогеографското положение на страната се изразява и чрез участието й в икономически организации. В кои от изброените организации членува България?
12
Коя от характеристиките се отнася за съвременното политико–географско положение на България?
13
Свържете номера на коридора с неговото направление:
14
Някои от ГКПП по границите ни са отбелязяни с цифри. Свържете цифрата с името на граничния пункт: 
15
Свържете твърдението за географското положение на България с „да” или „не”, в зависимост от неговата достоверност:

Описание на теста

С онлайн теста "Географско положение на България" по география за 10 клас, ще имате възможност да проверите знанията си за местоположението на страната. Ще затвърдите значението на понятията "астрономическо", "икономогеографско", "природногеографско" положение. Ще имате възможност да демонстрирате знания за трансевропейските коридори, преминаващи през територията на България. Ще локализирате местоположение на ГКПП по границите на страната. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се