new-logo

Тест: Стопанската инициатива на възрожденските българи - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Реформаторската политика на Високата порта след Одринския мирен договор цели преодоляване изоставането на Османската империя спрямо модерна Европа.
2
Защо Румелия се превръща в стратегически икономически регион за Османската империя след Одринския мирен договор?
3
Къде възниква първата фабрика в Османската империя?
4
Сред многобройната българска колония от занаятчии и търговци в Цариград в края на XVIII и началото на XIX век най-многобройни са железарите, произвеждащи оръжие за османската армия.
5
Кои твърдения за участието на българите в стопанския живот на османската столица в края на XVIII и началото на XIX век са верни?
6
Свържи елементите, за да се получат верни твърдения.
7
С каква дейност основно се занимават фамилиите Тъпчилещови, Каравелови и Моравенови?
8
Кой факт НЕ присъства в биографията на Добри Желязков?
9
Попълни пропуснатото, като използваш ключовите думи:
  • текстилното производство, търговията, хранителните продукти
10
Прочети откъса от документа, създаден на 19. 12. 1835 г. относно първите опити на Добри Желязков да изработи фабрично сукно в Сливен.
  • "Понеже произвеждането на сукно е едно от Височайшите желания на Падишаха, то Негово Величество е останал твърде доволен загдето са се намерили способни раи в царството да произвеждат такова сукно и е заповядал държавата да обърне по-голямо внимание на тоя въпрос."
  • Кои са верените изводи, които следват от този документ?
11
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
12
Разрастването на стопанската инициатива на българите значително повишава самочувствието им и ги подтиква към борба за духовна свобода.
13
Свържи посочените султани на Османската империя с реформаторската им дейност.
14
Прочети внимателно откъса от султанския ферман, узаконяващ фабриката на Добри Желязков.
  • "Такива лица, намиращи се в империята ми, като него, са заслужили моето императорско благоволение – най-първо той е освободен от данък и други подобни тегоби в държавата ми... следователно внимавайте, щото от 1251 (1836 г.) да не искате от него никакъв данък и други подобни даждия, за която цел е обнародван настоящият ми ферман."
  • Документът показва, че Високата порта покровителства  зараждащото се фабрично производство. С какъв процес на стопанско разивите, наблюдаван в Европа, е свързана тази политика?
  • Отговори с една дума.
15
Попълни пропуснатите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще разшириш знанията си за стопанската инициатива на възрожденските българи. Как реформаторската политика на Високата порта стимулира търговската и предприемаческа активност на българите. Защо текстилното производство е стратегическо за Османската империя и къде е открита първата фабрика за платове? Кой е Добри Желязков, наречен Паисий на модерното фабрично стопанство? Кои са братята Гюмюшгердан и какъв е приносът им за стопанската история на българите? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се