new-logo

Тест: Българските завери от първата половина на XIX в. Част 4

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя империя е победител в Кримската война?
2
Значението на Кримската война можем да проследим и чрез факта, че историците я определят като делител на времето при систематизацията на възрожденските процеси.
3
Кои страни, според Парижкия мирен договор от 1856 г., не получават независимост?
4
Кой император наследява на трона Николай І?
5
Кои европейски държави подписват договор през 1856 г., гарантиращ целостта на Османската империя?
6
Кое твърдение за Парижкия мирен договор от 1856 г. НЕ е вярно?
7
Кримската война има положителни последици за българите в областта на стопанството, но отрицателни за културата, бита и традициите.
8
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
9
Кои от твърденията за Кримската война са верни?
10
Интересен е фактът, че Кримската война е наименована различно в страните участнички в нея. Свържи флаговете на държавите с наименованието на Кримската война, запазило се в тяхната историческа памет.
11
Коя институция, съществуваща и до днес, е възникнала в средата на ХІХ век?
12
Кои са трите основни задачи на Българското възраждане?
13
Кой е организаторът на въстанието в Габрово през 1856 г.?
  • Напиши името и фамилията на личността без съкращения.
14
Попълни пропуснатите думи.
15
Свържи явленията и процесите след Кримската война, съобразно причинно-следствената им връзка.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за въздействието на Кримската война върху процесите на Българското възраждане. Защо специалистите считат този военен конфликт за делител на времето? Какви стопански и културни промени настъпват по българските земи след Кримската война, оказали благотворно влияние за основните задачи на Възраждането? Какви решения взема Парижката мирна конференция и как те засягат българския и останалите балкански народи? Кой е Никола Филиповски и с какво име и дело е останал в националната ни памет? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се