new-logo

Тест: Българските завери от първата половина на XIX в. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През първата половина на ХІХ век българите следват общия за Европа процес на утвърждаване на националната идея и националното самоопределение.
2
Кои балкански държави променят статута си съгласно Одринския мирен договор от 1829 г.?
3
Кои твърдения за състоянието на Османската империя през XVIII в. са верни?
4
Кое от посочените значения НЕ се свързва с думата "завера"?
5
За среща с кой руски император се формира българско представителство през 1828 г., поставило искане за покровителство на българите от Русия?
6
Какви последици за българите има Руско-турската война от 1828/1829 г., завършила с подписването на Одринския мирен договор?
7
През 1830 г. Георги Мамарчев подготвя отряд в Сливенско за въоръжени действия, подпомогнат от руското командване.
8
Кои твърдения за Георги Мамарчев са верни?
9
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
10
Кои твърдения за Велчовата завера са верни?
11
Коя идея се заражда и започва нейната реализация по време на Велчовата завера, която достига своята кулминация в дейността на Васил Левски?
12
Попълни пропуснатото. ключови думи: Руска империя, Османска империя, Гърция, Сърбия, Албания и България
13
Кой български духовник е автор на "Възвание към българския народ" от 1812 г., в което се казва: "Любезни чада мои, роде болгарский ... стойте, крепите ся и не бойте ся и любезно дочакайте и усердно приемите тия братя ваши християни, що идат сас Божия воля да избавят вас... не бягайте от них и не поместяйте ся от градове и селаи от доми ваши, но гледайте и потрудете ся да сготвите хляб, ичимик, сено, колико возможни есте, да почетете и угостите их."
  • Запиши църковното, а не светското, име на личността. Отговори с една дума.
14
Свържи личностите с участието им във въстанията на балканските народи и войната срещу Османската империя.
15
Кой е руският генерал, подпомаган от български доброволчески отряди, проникнал дълбоко в Тракия през Руско-турската война 1828/1829 г.?
  • Запиши фамилията и прозвището на генерала (без собственото му име).

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за състоянието на Османската империя и балканските наподи през първата половина на XIX в. Какво е българското участие в националноосвободителните борби на другите балкански народи. Каква е ролята на Софроний Врачански за мотивирането и организирането на българите по трудния път към свободата. Какво знаеш за Георги Мамарчев и Велчо Атанасов. Коя идея се заражда по време на Велчовата завера и намира своята кулминация в дейността на В. Левски? Можеш ли да дадеш оценка на това събитие, за неговото място в българската история? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се