new-logo

Тест: Управление на Тодор Живков.Стопанска политика.Големите експерименти от 60-те до 80-те години на XXвек. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой форум на БКП е приета 20-годишната програма за скок в икономиката?
2
Какви препоръки дават икономистите през 1962 г. за успешното изпълнение на 20-годишната програма за скок в икономиката?
3
В социалистическото общество развитието на стопанството следва икономически принципи и критерии, напълно независими от политически и идеологически интереси.
4
Какво е наименованието на организационната структура за развитие на селското стопанство през 70-те години на ХХ век известна като АПК?
5
Какъв тип причини спират либерализацията в икономиката в края на 60-те години на ХХ век?
6
През 1963 г. БКП изпраща писмо до Москва, подписано от Тодор Живков, в което се предлага бъдещо обединяване и сливане на България със СССР.
7
Какво е съдържанието на новата система на планиране и ръководство на икономиката, въведена в средата на 60-те години и довела до либерализация на стопанството?
8
Свържи понятията с тяхното съдържание.
9
Попълни пропуснатото, за да се получи вярно твърдение.
  • ключови думи: СИВ, Варшавския договор, инвазия, десант
10
Реформите, по инициатива на Александър Дубчек, проведени през 60-години на ХХ век стават известни като стремеж към "социализъм с човешко лице".
11
Какви са целите на създадените през 70-те години на ХХ век АПК?
12
Какво е съдържанието на т. нар. "нов икономически механизъм" за управление на стопанството, въведен в България през 1979 г.?
13
Попълни пропуснатите думи, като личността отбележиш с нейното име и фамилия, без съкращения.
14
Свържи изображенията със събитията.
15
Документът е свидетелство, че решението България да участва в смазването на Пражката пролет е взето на най-високо равнище. Коя е международната организация, която ни задължава за тези действия?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за стопанската политика на България по време на управлението на Тодор Живков (1960 - 1980). Какви експерименти в индустрията и селското стопанство са насочени към изпълнение на 20-годишната програма за скок в стопанството? Какви са същността и целите на АПК, оригиналният български опит в социалистическия блок?  Какво отражение имат събитията в Чехословакия от 1968 г. във външната и вътрешната политика на България? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се