Упражнение: Държавите на западните славяни


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8 клас „Държавите на западните славяни“ ще проверите знанията си за групата на западните славяни. Кои са поляците и чехите? А знаете ли какво е най-характерно за държавите на западните славяни? Каква е съдбата на Великоморавия? С този тест ще проверите, знаете ли за мисията на Кирил и Методий. Кои са князете Болеслав, Бржетислав, Братислав? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои групи са само от племената на западните славяни?
5т. 2. Как се нарича държавата на западните славяни, образувана в началото на IXв.?
5т. 3. Кой слага край на самостоятелното съществуване на Великоморавия?
5т. 4. Кои князе обединяват чешките племена?
5т. 5. Какво се случва с Методий след освобождаването му от немците?
6т. 6. Каква политика провежда княз Ростислав във Великоморавия?
6т. 7. Отговорете вярно или грешно:
  • Княз Светополк пленява княз Ростислав и започва да води пронемска политика.
6т. 8. Подредете владетелите на Чехия в хронологичен ред, според времето на тяхното управление:
6т. 9. Каква е външната и вътрешната политика на Полша при княз Мешко I?
6т. 10. За коя личност се отнася описанието?
  • При управлението на този владетел Полша е във възход. В началото на XI век завладява Моравия и влиза в Прага. Коронясан е за крал от папата в Рим.
6т. 11. Кое не е вярно за управлението на чешкия княз Бржетислав I?
6т. 12. Отговорете с да и или не:
  • По времето на княз Братислав II Чехия била във възход. Развила се търговията. Възникват няколко градски центъра - сред тях блестяла Прага.
11т. 13. Свържете името на личността с дейността:
11т. 14. Попълнете липсващото в текста:
11т. 15. Свържете изображението с текста така, че да се получи вярно твърдение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!